Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické informační zdroje I. - Knihovnictví a informační věda

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Elektronické informační zdroje I. - Knihovnictví a informační věda

0 comments
V minulém čísle pan Karen objasnil smysl a cíl spolupráce AIP s časopisem Ikaros. Dalším stupínkem je nová rubrika "Elektronické informační zdroje". Na stránkách Ikara se s ní budete setkávat pravidelně. Rubrika bude jednak navazovat na akci „Databáze na tento měsíc" - podrobněji vás seznámí s databázemi, které tam budou vystavovány, jednak bude respektovat vaše aktuální přání a požadavky a v neposlední řadě bude reagovat na požadavky redakce.

Pro toto číslo byl po dohodě s redakcí vybrán obor knihovnictví, a to z několika důvodů. Převážná část čtenářů Ikara má ke knihovnictví blízko a sama oblast knihovnictví je svým způsobem specifická.

Následující výběr databází není samozřejmě vyčerpávající. Představuje příklady zdrojů informací, které jsou pro tuto oblast typické.

Jsou to především databáze obsahující přehled o literatuře ve vlastním oboru, kterých není mnoho a zde například uvádíme titul LISA PLUS. Další významným zdrojem jsou informace o informačních institucích samotných - WORLD GUIDE TO LIBRARIES PLUS. Zcela zásadní jsou databáze o vycházejících časopisech a knihách a o jejich uložení - BOOKFIND-CD WORLD EDITION, ULRICH´S INTERNATIONAL. Nutný je i přehled o národních bibliografiích, existujících databázích a dalších faktografických zdrojích všeobecného zaměření- např. GALE DIRECTORY OF DATABASES. Dobrý informační pracovník a knihovník by měl mít přehled o informačních zdrojích v oblasti, na kterou se zaměřuje.

Pokusíme se v příštích číslech představit nejdůležitější a nezajímavější databáze pro jednotlivé obory. Příště na téma obchod a obchodní informační zdroje.

LISA : LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS

Producent: Bowker-Saur
Vydavatel: Bowker-Saur, The Dialog Corporation, SilverPlatter

LISA PLUS obsahuje dvě databáze na jediném disku: LISA (Library and Information Science Abstracts) od roku 1969 a CLIS (Current Research in Library and Infomration Science) od roku 1981. Více než 171 000 citací ze 500 periodik publikovaných ve 30 jazycích v 65 zemích - pokrývá oblasti knihovnictví a odborných knihoven, informatiky, managementu knihoven, vyhledávání v online databázích, CD-ROM, hypertext, nové informační technologie, expertní systémy, strojový překlad, vydavatelství, audiovizuální materiály apod. Data jsou bibliografiká a roční přírůstek je 13 000 záznamů. Aktualizace u CD-ROMů je možná 4x nebo 12x ročně.

Varianty přístupu:

Bowker-Saur CD-ROM LISA PLUS
DIALOG LISA (LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS) [61]
SilverPlatter ERL LISA SilverPlatter online LISA

BOOKFIND-CD WORLD EDITION

Producent dat: BookData, Bowker & Taylor
Vydavatel: BookData

BookFind-CD WORLD nyní zahrnuje záznamy o více než 2 miliónech publikací vydávaných v anglickém jazyce v USA, Británii, Evropě, Austrálii a Jihoafrické republice z databáze BookData, Baker & Taylor a dalších zdrojů včetně titulů připravovaných až do roku 1997. Záznamy obsahují m.j. zatřídění publikací do více než 2000 kategorií, údaj o čtenářské úrovni, ceny a další. Nově je na BookFind-CD i databáze vydavatelů a distributorů - včetně telefonního a faxového spojení. Databáze BookFind-CD WORLD je nyní umístěna na dvou CD-ROM discích a od ledna 1994 je k dispozici s vyhledávacím software pro DOS i Windows.

ULRICH´S INTERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY

Vydavatel: Bowker-Saur, The Dialog Corporation, SilverPlatter

Renomovaná databáze ULRICH´S obsahuje International Serials Database vydavatelství Bowker a poskytuje detailní informace o všech periodikách, ročenkách, nepravidelných publikacích a dalších titulech z celého světa. Každý ze 215 000 titulů vydávaných v minulosti nebo současnosti některým ze 80 000 vydavatelů ve 197 zemích světa je zastoupen až 75 kategoriemi informaci včetně údajů o vydavateli, klasifikaci a možnosti objednání. Přes 66 000 titulů obsahuje anotaci a nyní také plné texty 7 000 recenzi z Magazines for Libraries, 11 000 kontaktů pro udělovaní práv a 11 000 webovských adres.

Nepostradatelný zdroj informaci pro knihovníky, vydavatelé a marketingové pracovníky. Aktualizace bibliografických dat je 4x ročně.

Varianty přístupu:

Bowker-Saur CD-ROM ULRICH´S PLUS
DIALOG ULRICH´S INTERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY [480]
SilverPlatter CD-ROM ULRICH´S INTERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY
SilverPlatter online ULRICH´S INTERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY

GALE DIRECTORY OF DATABASES

Producent: Gale
Vydavatel: The Dialog Corporation , SilverPlatter

Tato databáze poskytuje kompletní informace o průmyslu elektronických informací:
5300 databází přístupných ve více než 820 databázových centrech po celém světě,
3500 databází na CD-ROM, disketách, magnetických páskách apod., přes 5500 organizací, systému a služeb v oblasti produkce a distribuce elektronických informací
a 2300 telekomunikačních organizací, systému a služeb. Celkem 14 900 záznamů. Bibliografická data jsou aktualizovaná 2 x ročně.

Varianty přístupu:

DATASTAR GALE DIRECTORY OF DATABASES GDDB
SilverPlatter CD-ROM GALE DIRECTORY OF DATABASES

WORLD GUIDE TO LIBRARIES PLUS

Vydavatel: Bowker-Saur

WORLD GUIDE TO LIBRARIES PLUS kombinuje 3 renomované informační zdroje:
World Guide to Libraries, World Guide to Special Libraries a American Library Directory. Poskytuje údaje o 70 000 knihovnách všech typu ve 189 zemích světa. Kromě kontaktních údajů jsou uvedeny také údaje o účasti v mezinárodních sítích knihoven, systémech meziknihovních výpůjčních služeb, statistické údaje o fondech včetně databázi a mikroformátu, členství v mezinárodních asociacích, oblasti specializace a zvláštních fondu. CD-ROM je aktualizovaný jednorázově v podobě adresáře.

Z dalších zdrojů můžeme uvést: IISN Compact, Česká národní bibliografie, Information Scence Abstracts Plus, CDMARC Bibliographic, MLA International Bibliography aj.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
ČEPKOVÁ, Lenka a JIRÁKOVÁ, Věra. Elektronické informační zdroje I. - Knihovnictví a informační věda. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 5 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-10199. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10199

automaticky generované reklamy