Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitální kopie latinského překladu Dalimilovy kroniky na internetu

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Digitální kopie latinského překladu Dalimilovy kroniky na internetu

0 comments

Přesně týden od okamžiku, kdy Česká republika vydražila v Paříži fragment donedávna ještě neznámého latinského překladu Dalimilovy kroniky, se tento vzácný dokument objevil volně dostupný na internetu.

Dalimilova kronika přednostně prošla digitalizační procedurou na specializovaném pracovišti AiP Beroun v Národní knihovně České republiky, které je určeno pro šetrné zpracování podobných vzácných dokumentů. Kronika byla také urychleně opatřena odborným popisem a zařazena k dalším dokumentům, které zpřístupňuje databáze Manuscriptorium. Manuscriptorium není třeba čtenářům příliš představovat. Ve více než 100 knihovnách a dalších vybraných institucích využívají čtenáři Manuscriptorium nejen k volnému přístupu k informacím o importovaných historických fondech, ale také k přístupu k plným obrazových kopiím dokumentů, které již byly digitalizovány. Licenci na tento přístup mohou zdarma získat české knihovny, které svým čtenářům zprostředkovávají přístup jako službu prezenčního studia.

Vzhledem k významu Dalimilovy kroniky bylo v Národní knihovně ČR rozhodnuto, že bude zpřístupněna volně. To urychlilo připravované zpřístupnění ukázek deseti vybraných rukopisů ze 14. a 15. století. Prohlížení je podmíněno pouze přijetím podmínek vymezujících způsob používání zveřejněných obrazů. Velmi zajímavý výběr představuje jen něco přes půl procenta digitálních kopií rukopisů, starých tisku a map, které nyní Manuscriptorium zpřístupňuje majitelům licence.

Originál rukopisu je vystaven od 1. do 14. dubna 2005 (s výjimkou 5. dubna) v Zrcadlové kapli Klementina. Na stejném místě se bude prodávat tištěné faksimile v ceně 80 korun.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PSOHLAVEC, Stanislav. Digitální kopie latinského překladu Dalimilovy kroniky na internetu. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 4 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-11791. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11791

automaticky generované reklamy
registration login password