bezpečnost

Bezpečnost dat v informačních systémech

English title: 
Data security of information systems
Abstract: 

The article aims on analysis of contemporary authentication methods. Besides description of global principles the emphasis is placed on detailed analysis and summary of implementation specifics. The first part of the document reports on determination of element concepts within the area of data security. The fundamental part is devoted to problems of logical layer in data security - especially the possibilities of users' security in information systems. The article is also providing the reader with summary and comparison of three authentication methods. As a practical example SWOT analysis of individual methods was performed. The last part is summarizing the observations achieved while analyzing particular authentication methods described. As a conclusion the author suggests adequate solutions for user authentication.

1.  Úvod do bezpečnosti informačních technologií

Společnost založená na znalostech, která využívá moderní informační technologie (IT) v každodenním životě, je a bude stále více ohrožena úmyslným či neúmyslným zneužitím těchto technologií. Současně ale vhodné využití informačních technologií nabízí velký potenciál pro ochranu společnosti před různými typy hrozeb, včetně terorismu. Předmětem mého výzkumného záměru jsou proto informační technologie z hlediska bezpečnosti. Jedná se zejména o systematické rozvíjení konceptu „návrhu pro bezpečnost“ (design for security) v oblasti informačních technologií (tj. vývoj IT s ohledem na jejich spolehlivost a bezpečnost) a možnosti využití informačních technologií pro posílení bezpečnosti společnosti a vytváření nových přístupů k analýze, monitorování a předvídání potenciálně nebezpečných aktivit.

Knopová, Martina. Bezpečnost dat v informačních systémech. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6946>. urn:nbn:cz:ik‐006946. ISSN 1212-5075.

Průzkum nedoručených dopisů elektronické pošty

English title: 
The analysis of undelivered electronic mail messages
Abstract: 

The electronic mail message protocols include rules guaranteeing reliable message delivery. In case of failures caused by incorrect receiver‘s name entry, by an e-mail box overflow, etc. or security risks, the mail systems procure message originator with a SMTP error message reply.

In most situations, the user is capable to re-act properly using information from graphical user interface. In complex cases, such as forged messages, the appropriate analysis of delivery status notifications is needed. It is based on the exploration of the fields in the headers called Received:, on their contents and the sequence of particular Received headers. The contents of a message body should be taken into account.

Two different mail messages were subject to analysis. The first one matches mailing rules and serves as a positive example. The second one contains some suspicious or incorrect values in X-headers, in some fields in “received” headers and even in the mail body. The undertaken analysis confirms the justified rejection by the SMTP server. Nevertheless, the notification report was directed to an innocent receiver. The responsible SMTP server was not considered (in the year 2007) as a fully safe one. The rejected mail was a forged one. Unfortunately, its issuer cannot be reliably identified.

The procedures used in both examples could be applied to the analysis of the bounced suspicious mail messages in general.

Úvod

Tento příspěvek navazuje na dva předchozí uveřejněné v časopisu Ikaros (Zabezpečení v systému elektronické pošty a Textová povaha elektronické pošty v Internetu). Je zaměřen na příjem elektronické pošty, zvláště na zprávu o nedoručeném dopisu.

Pinkas, Otakar. Průzkum nedoručených dopisů elektronické pošty. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5876>. urn:nbn:cz:ik‐005876. ISSN 1212-5075.

Safer Internet Day a konference Evropské komise

V úterý 10. února 2009 se jako obvykle konal mezinárodní Den bezpečnějšího Internetu neboli tzv. Safer Internet Day (SID). SID probíhá již šestým rokem a stejně jako v předchozích letech do akce zapojilo mnoho zemí celého světa se svými přednáškami, soutěžemi a dalšími zábavnými i vzdělávacími akcemi.

Rylich, Jan. Safer Internet Day a konference Evropské komise. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5302>. urn:nbn:cz:ik‐005302. ISSN 1212-5075.

Seminář Českého komitétu Modrého štítu Krádeže v archivech, knihovnách a muzeích

Ve dnech 22. a 29. ledna 2009 se v budově Národního muzea konal seminář nazvaný Krádeže v archivech, knihovnách a muzeích. Seminář byl uspořádán Českým komitétem Modrého štítu.

Níže uvedený text vychází z prvního setkání účastníků tohoto semináře 22. ledna 2009.

Junková, Lenka; Maršík, Vladimír. Seminář Českého komitétu Modrého štítu Krádeže v archivech, knihovnách a muzeích. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5257>. urn:nbn:cz:ik‐005257. ISSN 1212-5075.

Safer Internet Conference 2008

V pondělí 15. prosince 2008 proběhla na půdě Nosticova paláce (Ministerstvo kultury ČR) odborná konference s mezinárodní účastí nazvaná Safer Internet Conference 2008. Hlavním tématem tohoto setkání bylo hodnocení obsahu a otázky bezpečnosti mobilního internetu (respektive internetu obecně, protože „mobilní internet“ označuje spíše jen způsob připojení než další technická či obsahová specifika).

Rylich, Jan. Safer Internet Conference 2008. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5183>. urn:nbn:cz:ik‐005183. ISSN 1212-5075.

Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací

Podnázev: 
X. ročník mezinárodní konference

24. března 2008 se v prostorách sálu Otty Wichterleho (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) konal již 10. ročník mezinárodní konference Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací - partnerská akce projektu Březen - měsíc internetu. Tato konference s aktivní účastí domácích i zahraničních účastníků byla v jubilejním roce zaměřena do oblasti informační a datové bezpečnosti, krizového řízení a strategického rozhodování ve znalostní společnosti.

Jašek, Roman. Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4707>. urn:nbn:cz:ik‐004707. ISSN 1212-5075.

Safer Internet Day 2008

Logo Safer Internet Day 2008

Logo Safer Internet Day 2008

Rylich, Jan. Safer Internet Day 2008. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4603>. urn:nbn:cz:ik‐004603. ISSN 1212-5075.

Konference Internet a bezpečnost organizací

Dne 20. března 2007 proběhl IX. ročník konference Internet a bezpečnost organizací, pořádaný Fakultou managementu a ekonomiky a Fakultou aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tématem konference byla: Informační a datová bezpečnost na Internetu v kontextu krizového řízení, strategického rozhodování a konkurenceschopnosti organizací.

Jansa, Václav. Konference Internet a bezpečnost organizací. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4040>. urn:nbn:cz:ik‐004040. ISSN 1212-5075.

Safer Internet Day 2007

Před časem jsme čtenáře Ikara informovali o výsledcích online výzkumu na téma bezpečnosti dětí na internetu. Prezentované výsledky nebyly příliš optimistické, nicméně projekty typu CZESICON (Czech Safer Internet Combined Node) jsou alespoň určitou nadějí, že se tato situace postupem času snad zlepší.

Rylich, Jan. Safer Internet Day 2007. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3952>. urn:nbn:cz:ik‐003952. ISSN 1212-5075.

Bezpečnost dětí na internetu

Ve středu 20. prosince proběhla tisková konference, na které byly prezentovány výsledky rozsáhlého průzkumu týkajícího se chování uživatelů na internetu.

Rylich, Jan. Bezpečnost dětí na internetu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3809>. urn:nbn:cz:ik‐003809. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah