přístupnost

Portál „Informační věda a knihovnictví“ v české Wikipedii

Abstract: 

The article discusses the existing results of the implementation of the wikiportal, which is devoted to the field of information science and librarianship, in the Czech Wikipedia. The first parts of the article give basic information about portal, about reasons for its implementation and about its goals, too. The next part gives an overview of existing project outputs and results of the portal, followed by the section dealing with options and proposals for further development of the portal, including the possibility of participation of a wider user base. The final part of the paper is dedicated to the overall summary and conclusions of the portal’s achievements, future challenges, problems and its general sense, too.

Úvodní informace

Portál (dále též jako wikiportál) „Informační věda a knihovnictví“ vznikl jako „Výstup projektu specifického výzkumu č. 263105/2011 řešeného na FF UK“. Je stránkou typu wikiportálu v rámci české jazykové verze encyklopedie Wikipedie.

Jako wikiportály (popřípadě pouze portály) jsou ve Wikipedii označovány stránky, které slouží jako úvodní stránky k nějakému tématu. Měly by obsahovat odkazy na články a popřípadě další typy obsahů spadající do tématu wikiportálu, které již ve Wikipedii (a jejích sesterských projektech) existují nebo dosud chybějí. Odkazy na existující i chybějící obsah mohou být v rámci portálu alespoň hrubě hierarchicky kategorizované [Wikipedie, Wikipedie:Wikiportál, 2011].

Sakastrová, Lucie. Portál „Informační věda a knihovnictví“ v české Wikipedii. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7009>. urn:nbn:cz:ik‐007009. ISSN 1212-5075.

Občané s handicapem musejí mít úplný přístup k informacím

Ve čtvrtek 2. září se v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnil z iniciativy radního PhDr. Milana Pešáka seminář ve spolupráci s Českým národním fórem eHealth a Zdravotnickými novinami – tématem byla přístupnost informací pro osoby se zdravotním postižením.

Chvátalová, Helena. Občané s handicapem musejí mít úplný přístup k informacím. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6425>. urn:nbn:cz:ik‐006425. ISSN 1212-5075.

Zapojte se a zviditelněte Váš projekt v soutěži e-Inclusion Awards!


Při příležitosti ministerské konference k e-Inclusion (začleňování občanů do informační společnosti) vyhlašuje Evropská komise soutěž „e-Inclusion Awards“, ve které se jednotlivé projekty mohou ucházet o zisk prestižního ocenění v následujících sedmi kategoriích:
  • Důstojné stáří,
  • Znevýhodnění mladých lidí,
  • Geografická inkluze,
  • Kulturní rozmanitost,
  • Počítačová gramotnost,
  • e-Accessibility a
  • Veřejné služby pro inkluzivní e-Government.

Nová pravidla tvorby přístupného webu

English title: 
New Web Accessibility Guidelines
Abstract: 

New Accessibility Guidelines for the web sites of a public administration were published in mid June 2007. The content of these guidelines has provoked big discussion.

17. července 2007 byla české veřejnosti oznámena zpráva o vydání nových pravidel tvorby přístupného webu. Pravidla jsou zveřejněna na adrese http://www.pravidla-pristupnosti.cz/. Tato informace na českém internetu rozvířila velkou diskusi.

Vavříková, Lucie. Nová pravidla tvorby přístupného webu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4276>. urn:nbn:cz:ik‐004276. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah