Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit vzestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Změna vnímání funkce podnikového informačního střediska (Pavel Kocourek) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Přínos informačního střediska ve firemním prostředí 3.973 x 1
Změna autorského zákona v Německu 2003, ročník 7, číslo 11 Informační politika 9.066 x 2
Zlikvidujte vaši starou! 1998, ročník 2, číslo 9 Kyberfeministické okénko 6.671 x 0
Zkušenosti z tvorby jednotného website všech úřadů resortu zeměměřičství a katastru (Milan Talich) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 5.681 x 1
Zkušenosti účastníků projektu Benchmarking knihoven 2011, ročník 15, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.869 x 0
Zkušenosti s tvorbou e-learningových výukových materiálů (Olga Tomoszková, Milena Menzlová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách 7.038 x 1
Zkušenosti Okresní knihovny v Táboře s Internetem 1998, ročník 2, číslo 4 Knihovny v Síti 5.257 x 0
Zjišťování rizikových faktorů v muzeích, knihovnách a památkových objektech 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.599 x 1
Zjednodušená legislativa EU a její prezentace na internetu (Jitka Hradilová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie 4.133 x 0
Živý přenos z čapího hnízda skončil, ale Kristýna z Internetu nezmizí 1998, ročník 2, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.579 x 0
Životní prostředí – prostředí pro život? - „zelený“ informační zdroj 2008, ročník 12, číslo 3 Recenze 5.477 x 1
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 10 Informační věda 54.905 x 3
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 11 Informační věda 10.251 x 0
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 12 Informační věda 9.748 x 3
Život a dielo Thomasa A. Sebeoka 2013, ročník 17, číslo 6 Informační věda 7.707 x 2
Živé vysílání z Infora 2001, ročník 5, číslo 5 Editorial 4.716 x 0
Získejte co nejvíce ze služby SourceOECD (François Barnaud) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Zdroje pro humanitní a sociální vědy 5.042 x 1
Získávání relevantních důkazů pro klinické problémy – spolupráce knihovníka s lékařem (Eva Lesenková, Jitka Feberová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví ( 6.410 x 0
Žijí mezi námi lidé, kterým jako knihovníci neumíme poskytovat služby? 2000, ročník 4, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.318 x 1
Zhrouceného čtenáře odvezla sanitka přímo od katalogu 2000, ročník 4, číslo 11 Pohotovostní (informační) služby 4.782 x 0

Stránky

registration login password