Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Závěry z analýzy věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven v ČR v roce 2003 a 2004 a srovnání s průzkumem v roce 1998 2005, ročník 9, číslo 11 Odborné vzdělávání 11.497 x 0
Zavináč v bezbarvém nálevu bez chuti 1999, ročník 3, číslo 2 Recenze 4.619 x 0
Zavolej nám do klubu! Zažiješ překvapení... 2001, ročník 5, číslo 8 Kyberfeministické okénko 7.907 x 1
Zazpívejme si s YouTube 2009, ročník 13, číslo 13 Ze života knihoven 4.717 x 1
Zázračný přístroj na skenování knih i na českém trhu! 2005, ročník 9, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 15.150 x 1
Zdarma na internetu: Přístup k výsledkům výzkumu v elektronické formě bez překážek (Elisabetta Poltronieri, Rosalia Ferrara) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Portálová řešení přístupu k vědecným zdrojům v medicíně 4.459 x 0
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 17.933 x 2
Zdeněk Václav Tobolka a jeho přínos k pořádání informací a znalostí 2006, ročník 10, číslo 7 Pořádání informací 8.347 x 0
Zdokonalení správy textových, grafických a audiálních souborů jako předpoklad ... 1999, ročník 3, číslo 8 Informační věda 5.579 x 0
Zdravý rozum pro budovu Národní technické knihovny 2001, ročník 5, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 7.275 x 0
Zdroje a prameny : historické knihovnictví v informačním věku 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 10.568 x 2
Zdroje informací s otevřeným přístupem 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 13.789 x 0
Ze skauta ředitelem Albertiny 2001, ročník 5, číslo 7 Rozhovor 6.637 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 1 Z Ikarových záložek 6.138 x 4
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 2 Z Ikarových záložek 4.771 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 3 Z Ikarových záložek 5.174 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 4 Z Ikarových záložek 4.510 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 5 Z Ikarových záložek 5.418 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 6 Z Ikarových záložek 5.022 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 7 Z Ikarových záložek 5.324 x 0

Stránky

registration login password