Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Úvodní příspěvek (Vladimír Karen) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Zahájení konference 5.331 x 0
Konkrétne prínosy inštitucionálneho repozitára vo vysokoškolskom akademickom prostredí 2016, ročník 20, číslo 6 Digitalizace a digitální knihovny 2.378 x 0
Pozitivní profesionalita - schopnosti nezbytné pro competitive intelligence (Lyndsay Rees-Jones) 2007, ročník 11, číslo 1/2 Marketing of Digital Information 6.969 x 0
Novinky v ScienceDirect a jeho intergrace s ostatními platformami (Annemarie Koot, Joost Gerdes) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů II. 5.249 x 0
Zahájení konference (Richard Hindls) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Zahájení konference 3.807 x 0
Problémy súčasného internetu a navrhované riešenia (Soňa Makulová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu 4.436 x 0
TEXTQUEST: software pro obsahovou analýzu 2000, ročník 4, číslo 5 Informační věda 13.406 x 0
Vychází publikace o architektuře knihoven 2011, ročník 15, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.447 x 0
Nejúčinnější hardwarový firewall na světě 2008, ročník 12, číslo 13 Výzkumná činnost 10.710 x 0
Únorové internety 2013, ročník 17, číslo 2 Editorial 3.548 x 0
Jsem vytrvalý optimista 2002, ročník 6, číslo 4 Rozhovor 4.847 x 0
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 1 Z Ikarových záložek 5.874 x 0
Vzpomínka na Blanku Sedláčkovou 2015, ročník 19, číslo 9 Personália 2.519 x 0
Jak Fond rozvoje vysokých škol pomáhá vysokoškolským knihovnám 2003, ročník 7, číslo 3 Informační politika 6.369 x 0
Výzkum, vývoj a inovace - Hodnocení výsledků, jejich evidence a správa v systému OBD (Jiří Stöhr) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací 4.484 x 0
Česká výkladová terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy 2001, ročník 5, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.782 x 0
Povodeň v "globální vesnici" aneb Co může zklamat vizionáře v Americe 1997, ročník 1, číslo 5 Editorial 4.911 x 0
Komunikace s občany – strategická priorita informační politiky Evropské unie 2006, ročník 10, číslo 7 Informační politika 12.530 x 0
Zpráva ze semináře Terminologie knihovní a informační vědy v ČR a SR 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.019 x 0
V prostějovské městské knihovně 2002, ročník 6, číslo 11 Nad webovými stránkami knihoven 5.641 x 0

Stránky

registration login password