Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

11. podzimní setkání ICOLC (Paříž, Francie)

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

11. podzimní setkání ICOLC (Paříž, Francie)

0 comments

Organizátorem 11. mezinárodního evropského setkání knihovnických konsorcií ICOLC bylo francouzské konsorcium Couperin. Setkání se konalo v Paříži ve dnech 25.–28. 10. 2009, zúčastnilo se ho 129 zástupců z 27 zemí Evropy, Ameriky, Asie i Afriky.

Letošní jednání bylo zaměřeno na představení nových projektů k široké problematice knihovnických konsorcií (elektronické knihy, správa a řízení e-zdrojů, statistiky a metriky, repozitáře, digitalizace aj.), na sdílení zkušeností s řešením již probíhajících projektů a na informování o obchodních modelech zajištění licencí pro přístup k e-zdrojům. Dostatečný časový prostor byl věnován otevřeným diskuzím k aktuálním tématům, vyjádření názorů a výměně zkušeností.

Jednání bylo zahájeno informacemi z evropských konsorcií o aktuálním stavu vyjednávání licencí k e-zdrojům i v souvislosti s dopadem hospodářské krize. Z přednesených příspěvků vyplynulo, že ekonomická krize prozatím nezpůsobila zásadní hromadné rušení přístupů k 
e-zdrojům, ale je třeba se připravit na její dopad v roce 2010. Probíhají intenzivní jednání s vydavateli o snížení meziročního nárůstu cen, která jsou v mnoha případech úspěšná. Např. britské konsorcium JISC prodloužilo 13 licencí a téměř polovina producentů souhlasila s nulovým meziročním růstem cen. Většina konsorcií upozorňovala na problémy při vyjednávání licencí s Elsevierem. Byla zdůrazněna potřeba přípravy důkladné analýzy využití e-zdrojů a výpočtu cen za stažené články pro případ nutnosti rušení licencí z důvodu dopadu hospodářské krize na rozpočty knihoven.

Výsledky řešení první etapy projektu PIRUS (Publisher and Institutional Repository Usage Statistics) a jeho pokračování v navazující etapě byly prezentovány ředitelem projektu COUNTER (standard pro měření statistik využívání databází, e-časopisů a e-knih). Cílem PIRUS je zjištění možnosti rozšíření standardu COUNTER o sledování statistik využití dat z repozitářů na úrovni článků, vývoj této nové úrovně, její následná implementace do COUNTER  a podpora dalšího využívání.

Britské konsorcium JISC prezentovalo výsledky porovnávací studie systémů pro uchování a archivaci e-časopisů. Systém LOCKSS umožňuje hrát knihovnám aktivní roli v uchování a poskytování přístupu do kopií obsahu předplácených e-časopisů a dalších materiálů. Systém CLOCKSS využívá software LOCKSS k vytvoření archivu s přístupem možným po autorizaci od vydavatele. Systém  PORTICO zajišťuje dlouhodobé uchování předplácených časopisů na základě smluv s vydavateli. Toto řešení si získalo významnou podporu velkých vydavatelů.

Své zkušenosti se systémy pro efektivního řízení a správu e-zdrojů (ERMS - Electronic Resource Management System) prezentovalo britské a portugalské konsorcium, kde jsou využívány systémy Verde (ve Spojeném království)  a 360 Serial Solution (v Portugalsku).

Jedním z témat konference byly institucionální repozitáře, které jsou využívány především pro disertační a další vysokoškolské kvalifikační práce. Holandské konsorcium provozuje systémy DSpace a Fedora, portugalské konsorcium DSpace a DigiTool, italské konsorcium DSpace a EPrints, francouzské konsorcium systémy DSpace, EPrints a HAL32 (tj. centrální platforma pro celý francouzský vědecký výstup).

Přínosná byla informace anglického konsorcia JISC o právě řešeném národním projektu na vysokých školách týkající se pozorování a zjišťování skutečných potřeb studentů při využívání e-učebnic při studiu. Byla vytipována kolekce e-učebnic pro jednotlivé obory, byla provedena podrobná analýza jejich využívání, na základě toho bylo vyhodnoceno chování uživatelů a výsledek se nyní stal podkladem pro přípravu vhodného obchodního modelu a jednání s vydavateli. Z analýzy vyplynulo, že 65 % vysokoškolských studentů využívá ke studiu učebnic v elektronické formě, důležitá je pro ně dostupnost z domova, používají čtečky elektronických knih, významně hodnotí interaktivnost.

V programu byla také prezentace firem, Royal Society of Chemistry představila vědeckou databázi ChemSpider a zástupce Nature Publishing Group se zabýval otázkami sémantického webu a otevřeného přístupu.

Závěr jednání byl věnován zhodnocení konference a pozvání na další ročník jarního setkání 2010 do Chicaga a na podzimní evropské setkání do Amsterdamu.

Poté měli účastníci možnost účastnit se exkurze do Národní knihovny (Bibliothéque nationale de France) nebo výběrově do jedné z akademických knihoven (Academic Library of Medicine  and Dentistry, Academic Library Sainte Barbe).

Bibliothéque nationale de France byla pro veřejnost otevřena v prosinci 1995. Stavba je symetrická, s rohovými 80metrovými věžemi ve tvaru písmene „L“ obrácenými k sobě jako čtyři otevřené knihy. Mezi věžemi je velký otevřený prostor pro veřejnost se zahradou a vzrostlými stromy. Celý areál knihovny se rozkládá na ploše 200 000 m2, z toho plocha studoven je 54 000 m2, sklad má rozlohu 57 000 m2 a kanceláře 50 000 m2. Celkový fond zahrnuje 30 milionů dokumentů, z toho ve volném výběru 320 000 knih a 3000 časopisů, možné jsou pouze prezenční výpůjčky. Otevřeno je každý den kromě pondělí. Národní knihovna se již od roku 1993 věnuje digitalizaci dokumentů, které získávají na základě povinného výtisku. V letech 1993 až 2003 bylo v rámci projektu Gallica zdigitalizováno více než 100 000 knih. Digitalizace je financována státem, v poslední době je zaměřena pozornost na výběr digitalizovaných dokumentů a kontrolu kvality výstupu. Národní knihovna se také zapojila do projektu Evropské digitální knihovny (Europeana).

Bibliothéque nationale de France

Bibliothéque nationale de France

Bibliothéque nationale de France

Bibliothéque nationale de France

Bibliothéque nationale de France

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana a KATOLICKÁ, Barbora. 11. podzimní setkání ICOLC (Paříž, Francie). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 12 [cit. 2024-05-21]. urn:nbn:cz:ik-13293. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13293

automaticky generované reklamy
registration login password