Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Projekt CASPAR a uchovávání digitálních informací 2007, ročník 11, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 11.176 x 0
Soukromá bibliografická databáze umožňuje uchovat získané informace o dokumentech 1998, ročník 2, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 10.213 x 0
Výzkum v oblasti mezinárodních trhů s využitím knih od Euromonitoru (David Gudgin) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Přínos informačního střediska ve firemním prostředí 4.750 x 0
Dodejte nám poškozené chromozómy a sterilizační nástroje 2007, ročník 11, číslo 13 Z redakční pošty 5.982 x 0
Knižní veletrh v Bruselu 2017 2017, ročník 21, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 1.840 x 0
Seminář IP verze 6 – rozvoj a implementace 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.409 x 0
Dialog Corporation 1999, ročník 3, číslo 12 Oborová inzerce 5.271 x 0
Léto plné vzpomínek a osobností 2013, ročník 17, číslo 7 Editorial 3.064 x 0
Výzkum informační činnosti ústřední státní správy 2010, ročník 14, číslo 1 Informační politika 9.264 x 0
Ref Works - nový nástroj, který pomáhá zvyšovat informační gramotnost (Nick Barber) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické inf.zdroje a služby 4.030 x 0
Tři základní principy sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET (Daniel Schwarz) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Koordinace, kooperace, komunikace 4.140 x 0
Nový elektronický zdroj odborných textů z oboru Informační studia a knihovnictví 2003, ročník 7, číslo 2 Odborné vzdělávání 14.162 x 0
Knihy vzkříšené 2004, ročník 8, číslo 9 Český Fénix 8.648 x 0
Noc s Andersenem aneb Výprava do České Lípy 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.955 x 0
Exkurze do Oddělení knihovnicko-informačních služeb Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. 2009, ročník 13, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.895 x 0
Informační gramotnost z hlediska veřejné politiky 2003, ročník 7, číslo 5 Informační gramotnost 10.866 x 0
Ve znamení ÚISKu a nových médií 2015, ročník 19, číslo 7 Editorial 1.934 x 0
Exkurze studentů 2. roč. bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK v Praze 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 18.889 x 0
Na závěr letošní diskuse v Čas. Lék. čes. o významu i záludnostech impakt faktoru při hodnocení publikační činnosti 2007, ročník 11, číslo 2 Informační věda 8.531 x 0
Tradice, profesionalita a smysl pro humor 2002, ročník 6, číslo 1 Rozhovor 6.593 x 0

Stránky

registration login password