Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stránky, které stojí za přečtení

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Stránky, které stojí za přečtení

0 comments
Autoři: 
CZERNÁ, Iveta, MAREŠOVÁ, Renata, CHUM, Jiří. Přišli jsme k vám po síti III. Webový lesk statutárních měst? Veřejná správa [online], 1999, č. 21 [cit. 1999-05-28]. Dostupný z: <URL: http://www.mvcr.cz/casopisy/S/1999/99_21/21tema.html>.

MANDYS, Pavel, KOVAŘÍK, Petr. Lesk a bída knihoven v centru metropole : informační břicho Prahy. Týden [online], 1999, č. 18 [cit. 05-29-1999]. Dostupný z: <URL: http://www.tyden.cz/tydcripts/article.asp?id=8642>.

Online hon na značkové zadavatele pokračuje. Strategie News [online], 1999, č. 20 [cit. 05-27-1999]. Dostupný z: <URL: http://www.trafika.cz/sn/1999/990519/sn100604.html>.

PASKIN, Norman. DOI : current status and outlook. D-Lib Magazine [online], 1999, no. 5 [cit. 1999-05-28]. Dostupný z: <URL: http://www.dlib.org/dlib/may99/05paskin.html>.

Zákon o svobodném přístupu k informacím [online]. Praha : Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 1999 [cit. 1999-05-27]. Dostupný z: <URL: http://www.psp.cz/sqw/tiskt.sqw?O=3+CT=16+CT1=6>.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Stránky, které stojí za přečtení. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 6 [cit. 2023-03-20]. urn:nbn:cz:ik-10374. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10374

automaticky generované reklamy