Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

E-mail již v alžbětinské Anglii

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

E-mail již v alžbětinské Anglii

1 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Pokud máte vznik elektronické pošty, tedy e-mailu, spojený až se druhou polovinou 20. století, např. s osobností Raye Tomlinsona, možná vás překvapí, že tuto službu hojně využívali již obyvatelé alžbětinské Anglie. Nevěříte? Podívejte se na tuto zprávu ze samého sklonku této éry (z roku 1601):

E-mail z alžběžinské Anglie

Pravda, doručování tehdy nebylo zrovna nejrychlejší, ostatně tato zpráva dorazila adresátovi až v roce 2007, nicméně jistý technologický pokrok to již zajisté byl, to musí uznat i ti největší zastánci moderního věku...

Hodnocení: 
Průměr: 2.6 (hlasů: 7)
IKAROS, redakce. E-mail již v alžbětinské Anglii. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 13 [cit. 2024-04-15]. urn:nbn:cz:ik-12688. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12688

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

"Obyvatelé alžbětinské Anglie"? Podle domény to vypadá spíše na odesilatele z USA, ale v době odeslání ještě přece nebyly rozvinuté anglické kolonie. Možná se tehdy museli plavit přes oceán, aby si mohli poslat elektronickou poštu. Nebo se nějaká indiánka nudila více večerů a naučila se moderní angličtinu. Ale jak znala (zřejmě lesbicky orientovaná) odesilatelka v roce 1601 adresátku, která se narodila až v roce 1982? ;-) Možná ten e-mail také dokazuje, že adresátka už v roce 1601 žila a je jí tedy už více než 407 let!