Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru (Jakub Štogr)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru (Jakub Štogr)

0 comments
Autoři: 

Jakub Štogr

Přednášející nabídl úvahy k problematice monitorování, analýzám dat a hodnocení s ohledem na prostupnost virtuálních světů a reality. Situace je nyní taková, že počítačové hry jsou již běžnou součástí světa určité části populace. Odborníci si uvědomují, že prostřednictvím PC her se získává řada dovedností. Počítačové hry nelze přílis hodnotit, jejich obsah se mění během hry, stejně tak je obtížné hodnocení chování uživatelů. Jako model použil přednášející wiki, LMS (moodle), MMORPG (online hry s rolemi), MUVE (např. Second Life). Ptal se, zda lze získat přístup k záznamům o aktivitě uživatelů, jak dlouho to může trvat, zda lze data ověřit a jestli je možné získat zpětně nějakou rekonstrukci dění. To vše jsou důležité aspekty výzkumu.

Přednášející postupně na příkladech rozebral jednotlivé modely a porovnal je. Wiki poskytuje celou řadu informací o změnách obsahu, už méně o čase; moodle má nástroj, který poskytuje i časové údaje; online hra pomocí chatu zachycuje informace o dění, hráči spolu komunikuji, ale nic se neuchovává, nelze nic zpětně rekonstruovat; Second Life je postavený jako otevřený systém, lze jej ovlivnovat a interagovat s vytvořenými prvky, informace se určitým způsobem uchovávají. J. Štogr nabídl pohled na hru jako uzavřený systém versus otevřený systém. Pokud by se uvažovalo o hrách jako pomůckách ve výuce, budou vhodnější otevřené systémy, se kterými lze interagovat a které umožňují přenos znalostí.

(text konferenčního příspěvku)

(jk)

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 2)
IKAROS, redakce. Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru (Jakub Štogr). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-09-28]. urn:nbn:cz:ik-13168. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13168

automaticky generované reklamy
registration login password