Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit sestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Vedecká tvorivosť 2013, ročník 17, číslo 2 Výzkumná činnost 7.155 x 2
Aplikácia teoretických poznatkov z riadenia vedeckej kolaborácie v kolaboratóriu Pamäť Slovenska 2013, ročník 17, číslo 5 Výzkumná činnost 5.183 x 0
Copywriting z pohľadu jazyka, ktorý využíva 2014, ročník 18, číslo 8 Výzkumná činnost 4.306 x 0
[CPK1] Potřeby návštěvníků a uživatelů knihoven ve vztahu k Centrálnímu portálu knihoven 2014, ročník 18, číslo 1 Výzkumná činnost 4.605 x 0
Analýza obsahu databáze personálních autorit a jejich kooperativní tvorby v ČR 2015, ročník 19, číslo 8 Výzkumná činnost 2.770 x 0
Laboratórium testovania použiteľnosti v projekte Pamäť Slovenska 2013, ročník 17, číslo 6 Výzkumná činnost 3.451 x 1
Múzejno-dokumentačné centrum Železníc Slovenskej republiky 2016, ročník 20, číslo 2 Výzkumná činnost 3.079 x 1
Vplyv tlače a písma na výsledok procesu digitalizácie 2014, ročník 18, číslo 8 Výzkumná činnost 3.003 x 0
Digitálny repozitár ako terč kybernetického útoku 2017, ročník 21, číslo 2 Výzkumná činnost 2.910 x 0
[CPK2] Centrální portál knihoven – průzkum potřeb knihoven 2014, ročník 18, číslo 1 Výzkumná činnost 4.422 x 0
Súvislosti profesijnej identity knihovníkov 2012, ročník 16, číslo 1 Výzkumná činnost 7.544 x 0
Fotogrametria ako nástroj digitalizácie malých objektov 2019, ročník 23, číslo 4 Výzkumná činnost 3.277 x 3
Využívanie e-learningu na Slovensku a v Spojených štátoch Amerických: 3. časť 2015, ročník 19, číslo 7 Výzkumná činnost 3.087 x 2
Školní čtenářské kluby a jejich efekt v posilování dětských čtenářských návyků a radosti z četby 2014, ročník 18, číslo 7 Výzkumná činnost 4.317 x 0
[CPK3] V čem se shoduje a odlišuje pohled knihoven a uživatelů na Centrální portál knihoven 2014, ročník 18, číslo 1 Výzkumná činnost 3.415 x 0
3D CAD softvérové aplikácie v procese digitálneho návrhu prototypov 2019, ročník 23, číslo 4 Výzkumná činnost 3.491 x 0
Overovanie bonity publikačného priestoru 2014, ročník 18, číslo 8 Výzkumná činnost 3.940 x 0
Uživatelský průzkum – hodnocení přístupů k vybraným volně dostupným systémům patentových informací 2015, ročník 19, číslo 8 Výzkumná činnost 2.652 x 1
Úloha Centra pre transfer technológií pri ochrane duševného vlastníctva vytvoreného na Žilinskej univerzite v oblasti dopravy 2019, ročník 23, číslo 4 Výzkumná činnost 2.627 x 0
Využívanie e-learningu na Slovensku a v Spojených štátoch Amerických: 2. časť 2015, ročník 19, číslo 6 Výzkumná činnost 2.005 x 0

Stránky