Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Zkušenosti Okresní knihovny v Táboře s Internetem 1998, ročník 2, číslo 4 Knihovny v Síti 6.079 x 6
Přístup českých veřejných knihoven k multikulturní problematice 2005, ročník 9, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 13.903 x 6
Dilemata vědeckých bází dat (Jaroslav Šilhánek) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Přírodní vědy a technika - kolébka elektronických zdrojů 5.764 x 6
ISBN a online publikace 2011, ročník 15, číslo 1 Elektronické publikování 55.450 x 6
Webové servery 2011, ročník 15, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 15.121 x 6
Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 21.259 x 6
Uživatel artefaktu a uživatel komunikátu ve virtuálním prostředí: kulturní význam technologie 2001, ročník 5, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 7.551 x 6
Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV 2012, ročník 16, číslo 12 Výzkumná činnost 18.547 x 6
Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 2006, ročník 10, číslo 9 Informační věda 30.896 x 5
Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2005, ročník 9, číslo 11 Odborné vzdělávání 29.948 x 5
Prezentace posterů 2007, ročník 11, číslo 5/2 Prezentace posterů 6.416 x 5
Artyčok.TV (Jan Vidlička) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické zdroje v digitální době 8.921 x 5
Michael Fenichel nejen o online poradenství a vztahu internetu a psychologie 2009, ročník 13, číslo 12 Rozhovor 795.932 x 5
Digitálne nomádstvo 2021, ročník 25, číslo 2 Internet & Informační společnost 7.155 x 5
Tezaurus jazyka českého 2008, ročník 12, číslo 7 Recenze 22.056 x 5
Srovnání vybraných databází z hlediska zpracování českých informačních zdrojů (J. Horký, B. Boček, M. Bočková, L. Šmídová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Přírodní vědy a technika - kolébka elektronických zdrojů 6.456 x 5
Hypertext a otazníky nad jeho metodologií 2000, ročník 4, číslo 1 Informační věda 13.756 x 5
Elektronické informačné zdroje - vzťah používateľských a autorských preferencií 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 19.085 x 5
Open Access Week 2018 2018, ročník 22, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.735 x 5
Aktualizace tezauru EUROVOC a poloautomatická reindexace 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 15.709 x 5

Stránky

registration login password