Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Na Internetu se naplňuje Orwellova vize světa 1998, ročník 2, číslo 2 Elektronické publikování 11.074 x 3
Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz 2009, ročník 13, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 54.794 x 3
Wikipedia - otevřená kolaborativní encyklopedie 2004, ročník 8, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 17.494 x 3
Exkurze studentů 2. roč. bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK v Praze 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 20.213 x 3
Knihovnické vánoční stromky 2012, ročník 16, číslo 13 Ze života knihoven 11.542 x 3
Encyklopedie knihy 2008, ročník 12, číslo 2 Recenze 10.393 x 2
Uplatnění poznatků z ergonomie při práci s počítačem 2011, ročník 15, číslo 9 Informační přesahy 14.026 x 2
Digitálne referenčné služby 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.759 x 2
Pokračující digitalizace dokumentů a další novinky na platformě Wiley InterScience (Brett Thomas) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Přírodní vědy a technika - kolébka elektronických zdrojů 4.220 x 2
Elektronické zdroje: ano, či ne? 2001, ročník 5, číslo 1 Veřejné knihovny a elektronické zdroje 5.333 x 2
Kdo, kde a jak řeší problém informační gramotnosti? 2002, ročník 6, číslo 9 Informační gramotnost 12.161 x 2
Úvodní slovo ministra informatiky ČR (Vladimír Mlynář) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační chování a informační zdroje 4.496 x 2
Novinky v síti vědeckotechnických informací STN International 2002, ročník 6, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 8.746 x 2
S knihovníky v Rakousku – dvakrát mezi/národně 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.246 x 2
Zpráva z konference PASIG 2016 2016, ročník 20, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 3.609 x 2
Jak zelené jsou čtečky? 2012, ročník 16, číslo 7 Elektronické publikování 21.276 x 2
Perspektivy a vize knihovnictví a informační vědy (David Bawden) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Zahájení konference 5.073 x 2
DPH a knižní trh 2011, ročník 15, číslo 7 Informační přesahy 8.583 x 2
Českých knížek hubitelé lití: PLESNIVINA, MOLI, JEZOVITI 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 12.807 x 2
Google Překladač 2008, ročník 12, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 112.475 x 2

Stránky