Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Novela vysokoškolského zákona nabyla účinnosti… A co bude dál? 2006, ročník 10, číslo 2 Právo v informační společnosti 21.240 x 12
Tvrdé zboží 2001, ročník 5, číslo 9 Kyberfeministické okénko 21.239 x 6
Analýza stavu informačního zabezpečení hutnictví v ČR 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 21.194 x 5
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 21.167 x 10
Turistická informační centra jako součást informačního systému regionu (se zaměřením na Euroregion Těšínské Slezsko) 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 21.140 x 58
Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy 2006, ročník 10, číslo 4 Informační gramotnost 21.110 x 17
Šifrování a šifrovací systémy 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 21.030 x 7
Řekl někdo nová média? 2007, ročník 11, číslo 1 Odborné vzdělávání 20.863 x 7
Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení 2005, ročník 9, číslo 8 Elektronické publikování 20.735 x 7
Cambridge Dictionaries Online 2004, ročník 8, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 20.511 x 4
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 20.510 x 6
Právní ochrana databází v novém autorském zákoně 2001, ročník 5, číslo 3 Informační politika 20.469 x 5
Textová povaha elektronické pošty v Internetu 2008, ročník 12, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 20.444 x 7
Informační gramotnost - náš problém(?) 2002, ročník 6, číslo 8 Informační gramotnost 20.418 x 7
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 20.264 x 10
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 20.253 x 4
Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 20.242 x 10
Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 20.067 x 7
Národní technická knihovna oslavila první rok svého provozu 2010, ročník 14, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 20.028 x 12
Proti pokusu o cenzuru na Internetu se zvedla vlna odporu 1998, ročník 2, číslo 2 Elektronické publikování 19.910 x 9

Stránky

registration login password