Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit vzestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Vzdělávání informačních pracovníků v Čechách 1999, ročník 3, číslo 11 Odborné vzdělávání 11.030 x 1
Vzdelávacie aktivity ako nová kompetencia lokálnych a regionálnych knižníc 2017, ročník 21, číslo 7 Odborné vzdělávání 4.273 x 1
Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation (Jakub Mlynář) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky II. 2.296 x 2
Vzdělání všude kolem nás 2011, ročník 15, číslo 9 Editorial 3.389 x 0
Vzdávám hold mistru Kaplickému 2009, ročník 13, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 7.365 x 1
Vzácné staré mince a jejich hodnota 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 27.360 x 20
Výzvy na trhu s informačními zdroji (Vladimír Karen) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací I. 3.619 x 0
Výzvy mediální společnosti 1998, ročník 2, číslo 6 Informační věda 6.506 x 1
Výzva Internetu odbornému publikování 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 5.375 x 1
Vyznání šéfredaktora aneb o vzniku (a zániku) magazínu GRAND BIBLIO 2011, ročník 15, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.544 x 0
Významný přírůstek pro rukopisnou sbírku Knihovny Národního muzea 2006, ročník 10, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 9.287 x 1
Významný mezník v oblasti Open Access 2009, ročník 13, číslo 11 Elektronické publikování 7.339 x 2
Význam informačního centra vysoké školy (Jiří Potáček, Věra Svobodová) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Propagace informačních zdrojů a služeb 4.801 x 3
Význam informací: zvýšení hodnoty vaší organizace (Lesley Robinson) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Přínos informačního střediska v rámci firmy 5.729 x 0
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.477 x 1
Výzkum, vývoj a inovace - Hodnocení výsledků, jejich evidence a správa v systému OBD (Jiří Stöhr) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací 4.492 x 2
Výzkum v oblasti mezinárodních trhů s využitím knih od Euromonitoru (David Gudgin) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Přínos informačního střediska ve firemním prostředí 4.751 x 1
Výzkum MI ČR a STEM/MARK 2005, ročník 9, číslo 10 Informační gramotnost 11.973 x 1
Výzkum informační činnosti ústřední státní správy 2010, ročník 14, číslo 1 Informační politika 9.264 x 0
Výzkum informací veřejného sektoru České republiky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 14.292 x 3

Stránky

registration login password