Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Význam informačního centra vysoké školy (Jiří Potáček, Věra Svobodová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Význam informačního centra vysoké školy (Jiří Potáček, Věra Svobodová)

0 comments
Autoři: 

J. Potáček stručně přiblížil historii vzniku informačních center VŠ na počátku 90. let 20. století v ČR i na příkladu informačního centra Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity (např. v r. 1992 ve studovně desítky uživatelů denně, v r. 2004 cca 1400 uživatelů denně). Otázkou ovšem je efektivnost vynaložených nákladů vzhledem k získaným přínosům. Investice do informačních zdrojů a služeb je třeba zvažovat z hlediska variantních možností (předplatné tištěných časopisů, odběr elektronické verze, účast v konsorciích s přístupem k plnotextovým databázím). Na konkrétních příkladech J. Potáček doložil, že využívání plnotextových databází v rámci konsorcií je pro MZLU efektivní. Dále se věnoval významu informačního centra na VŠ: 1) IC má integrovat všechny potřebné informační služby; 2) IC musí nést odpovědnost za ekonomii a efektivnost informačních služeb včetně výchovy uživatelů; 3) IC musí plnit externí funkce vůči odborné veřejnosti, sloužit jako zdroj informací pro externí individuální i institucionální uživatele.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Význam informačního centra vysoké školy (Jiří Potáček, Věra Svobodová). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2023-03-22]. urn:nbn:cz:ik-11622. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11622

automaticky generované reklamy