Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Co je Web of Sciences a jak ho lze využít 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 10.740 x 9
Co jste nám o nás napsali 1998, ročník 2, číslo 2 Z redakční pošty 5.069 x 0
Co jste nám o nás napsali 1997, ročník 1, číslo 7 Z redakční pošty 4.981 x 0
Co lze rozumět pod pojmem "bezpečnost" 1997, ročník 1, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 6.006 x 6
Co najdeš v síti? Změna konceptu relevance výsledků vyhledávání v sociálních sítích (Kateřina Hronová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Budoucnost vyhledávání 4.789 x 0
Co nám řeknou čísla aneb činnost knihoven z pohledu statistik (Jana Ilavská) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Efektivita informačních zdrojů a služeb 4.588 x 1
Co nového u ProQuest Information and Learning v roce 2005 - Serial Solution (Cristina Blanca-Sancho) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Online služby pro 21. století 5.105 x 1
Co nového v AiP Safe za poslední rok nejen v oblasti Document Delivery (Petr Břicháček) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Elektronické doručování dokumentů - současné trendy 6.015 x 2
Čo nového v rozvoji softvéru pre CDS/ISIS 2000, ročník 4, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 10.027 x 0
Co představuje program Erasmus Staff Mobility pro knihovníka? 2014, ročník 18, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.156 x 0
Co přinášejí změny katalogizačních pravidel a bibliografických formátů? 2015, ročník 19, číslo 6 Informační politika 6.920 x 2
Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010 2010, ročník 14, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 24.847 x 13
Co přinesla Celostátní porada vysokoškolských knihoven 1999 ? 1999, ročník 3, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.550 x 0
Co s rastrovými / obrazovými daty? 1999, ročník 3, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 5.508 x 4
Co se děje v noci v knihovně? 2000, ročník 4, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.705 x 1
Co se doopravdy skrývá za strojovým učením 2009, ročník 13, číslo 13 Odhalení 5.724 x 1
Co se mohou neziskovky naučit od velkých firem o práci s daty? 2013, ročník 17, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.007 x 0
Co se skrývá za daty 2010, ročník 14, číslo 6 Editorial 5.227 x 1
Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010 2010, ročník 14, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.039 x 1
Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.766 x 2

Stránky

registration login password