Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co je to, když se řekne… Kariérová knihovna

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Co je to, když se řekne… Kariérová knihovna

0 comments

Pojem Kariérová knihovna mnozí jistě neznají, a nebýt říjnové exkurze pražské organizace SKIP, neměli bychom již ani reálnou příležitost se s ní v její současné podobě seznámit. A tak je jen dobře, že pro nás Mgr. Skolková zajistila na 21. října 2008 její návštěvu, která byla pro všechny zúčastněné nemalým poučením.

Knihovna je součástí Centra pracovní rehabilitace a sídlí na Pankráci, konkrétně na adrese Pujmanové 1219/8. Hlavní vstup je ovšem ze souběžné ulice Horáčkovy, v sousedství lékárny a nedaleké cukrárny pankráckého sídliště. A na opačném konci Pujmanky můžeme tušit známý areál České televize. Ale to vše je méně důležité pro pravidelné návštěvníky Kariérové knihovny, pro něž jsou rozhodující zcela jiná kritéria, která vedla k výběru lokality: Jde o bezbariérové pracoviště dosažitelné mimo jiné autobusem s plošinou a příznivě situované ve vztahu k Jedličkovu ústavu na Vyšehradě. Vzhledem k těmto souvislostem se nám chůze od metra Pankrác přestala jevit příliš dlouhou…

Centrum pracovní rehabilitace funguje od r. 2006 jako jeden z projektů Asistence o.s. Toto občanské sdružení se sídlem na Vyšehradě (Na Topolce 1) vzniklo v r. 1995 a jeho zrod byl motivován potřebou pomáhat studentům Praktické školy Jedličkova ústavu v Praze (a už po dva roky nejen jim) při přechodu od studia do dalšího života. Tento tranzitní program obnáší především pomoc při hledání pracovního uplatnění, odtud tedy pramení i nápadité označení kariérová knihovna. Motto Asistence mluví za všechno: "Naším posláním je hledat s člověkem s tělesným a kombinovaným postižením jeho vlastní cestu jak se zapojit v běžném životě."

Projekt Centra pracovní rehabilitace je věnován „lidem z Prahy znevýhodněným v možnostech pracovního uplatnění ze zdravotních důvodů (tělesné a kombinované postižení).“ Je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy, v neposlední řadě také soukromými dárci. Nabídka jeho služeb zahrnuje podporované zaměstnávání, jiné formy pracovního uplatnění, nácvik pracovních dovedností a pracovní poradenství, jedenkrát týdně se koná job klub pro skupinu osmi až devíti lidí, kteří se zajímají o práci. Zaznamenat úspěchy klienta vyžaduje čas a trpělivost, ale výstup za to stojí. Film „U mě v práci“, který už dokumentuje úspěšné výsledky této iniciativy, kdy lidé s tělesným postižením podle svých možností našli přiměřenou práci, a tím i uspokojení, je toho jímavým dokladem.

Prostory Centra nejsou nijak rozlehlé, v zásadě jde o dvě hlavní přízemní místnosti a sociální zařízení, vše pečlivě a úhledně uklizené rovněž díky vlastním klientům. V rámci pracovního poradenství obdrží zájemce informace z oblasti zaměstnávání a může využít knihovnu a internet. Náročný čtenář tady ovšem nenalezne regály prohýbající se pod tíhou knih, ale zato tu objeví speciální fondy, kterými mnohé velké knihovny neoplývají. Výběr titulů zohledňuje skutečnost, že pro běžného uživatele-klienta jsou běžné knihy komplikované. Publikace se týkají kompenzačních pomůcek, práce s počítačem, práv klienta v zaměstnání aj., významnou část fondu tvoří denní tisk a Annonce s inzercí. Mezi materiály, které nejsou jinak běžně dostupné, jsou tituly Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením (ing. Jana Hrdá), Jdu do práce (Asistence o.s.), Práce s počítačem (o.s. Rytmus). Právě trénink na počítači má stěžejní význam pro klientovu práci i běžnou uživatelskou činnost v soukromém životě. I počítač však musí být svým uživatelům uzpůsoben, aby jim náležitě sloužil. Trénovací klávesnice, speciální myš, područka, voice reader, v neposlední řadě nápadné barevně odlišené značky na pracovním stole i na podlaze pro umožnění optimální pozice klienta. Nespornou chloubou je také moderní dotyková obrazovka, do níž se bezpochyby vyplatilo investovat.

Zasvěcenými průvodkyněmi po aktivitách Asistence o.s. a zároveň vynikajícími hostitelkami v knihovně byly Bc. Pavlína Techlová a Mgr. Natálie Kříhová. Jsou to mladé ženy na svém místě, s náležitým vzděláním, odpovědností a citem pro náročnou práci konzultantek. Jen neradi jsme vyslechli informaci, že s vyčerpáním možností grantu bude nutno nynější prostory ke konci tohoto roku opustit. Alespoň prozatím, než se naskytnou nové příležitosti, bude centrálním pracovištěm dosavadní sídlo Asistence Na Topolce. Centrum se potýká s nedostatkem finančních prostředků, způsobeným především nesystémovým financováním neziskových organizací u nás. Nikdo ovšem neskládá ruce v klín, hledají se noví sponzoři, chystá se kampaň za mediální zviditelnění. Už teď je dobře vidět například projekt Jedeme v tom s vámi, který v čele s vedoucím osobní asistence BcA. Erikem Čiperou a za součinnosti četných celebrit bojuje za podporu bezbariérovosti Prahy. Každý z nás si může v případě zájmu o další osudy Asistence, potažmo Centra pracovní rehabilitace najít webové stránky www.asistence.org nebo použít e-mail stredisko@asistence.org. I pro naše instituce se nabízí v některých případech uplatnění klientů Kariérové knihovny v knihovnách. Pomoci při tom potenciálnímu zaměstnavateli může i aktuální publikace Jany Hrdé Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Kariérová knihovna ve vnímavých návštěvnících zanechala hluboký dojem. A přestože bude její působení na této dobré adrese ukončeno, nezanikne zcela jistě myšlenka citlivě a účinně pomáhat lidem ve svém okolí. Bezmoc s pomocí druhého pak přestává být bezmocí. Popřejme Asistenci o.s. i nadále kvalitní spolupracovníky, hodně dobrých kontaktů a hodně úspěchů v její záslužné práci.

P. Techlová při výkladu

P. Techlová při výkladu

P. Techlová při výkladu

N. Kříhová při výkladu

N. Kříhová při výkladu

N. Kříhová při výkladu

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Ukázka práce s kompenzačními pomůckami

Ukázka práce s kompenzačními pomůckami

Ukázka práce s kompenzačními pomůckami

Ukázka práce s kompenzačními pomůckami

Jak si známé osobnosti vyzkoušeli cestování MHD po Praze v roli vozíčkářů - dokumentace

Jak si známé osobnosti vyzkoušeli cestování MHD po Praze v roli vozíčkářů – dokumentace

Autorkou fotografií je Linda Skolková.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BŘICHÁČKOVÁ, Eva. Co je to, když se řekne… Kariérová knihovna. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 11 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-12956. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12956

automaticky generované reklamy
registration login password