Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zkušenosti z tvorby jednotného website všech úřadů resortu zeměměřičství a katastru (Milan Talich) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 5.813 x 3
Zlikvidujte vaši starou! 1998, ročník 2, číslo 9 Kyberfeministické okénko 6.807 x 2
Změna autorského zákona v Německu 2003, ročník 7, číslo 11 Informační politika 9.288 x 2
Změna vnímání funkce podnikového informačního střediska (Pavel Kocourek) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Přínos informačního střediska ve firemním prostředí 4.079 x 0
Změny a novinky od Seznamu po Google 2013, ročník 17, číslo 11 Editorial 2.844 x 1
Změny formy informačních zdrojů pro zkušené uživatele ICT (David Ball) 2008, ročník 12, číslo 5/2 E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích 4.476 x 0
Znalostní a referenční báze informačního analytika (Jan Žbirka) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Vyhledávací strategie a virtual reference desk 5.093 x 0
Znalostní technologie - teorie vs. praxe (Vilém Sklenák) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 6.144 x 4
Znalostní vyhledávání v katalozích Knihovny Akademie věd 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 6.471 x 2
Znamení tří: výroční propagační kampaň Městské knihovny v Praze sází na magickou číslici 111 2002, ročník 6, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.421 x 1
Znáte Evropské Netd@ys? 1998, ročník 2, číslo 5 Odborné vzdělávání 5.085 x 0
Zneužití informací, hacking a Internet 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 14.899 x 3
Zo života VPTAURKVSR 2004, ročník 8, číslo 13 Ze zákulisí 5.400 x 2
Zoekboek čili Knihotoč po nizozemsku 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.970 x 0
Zoosemiotika Thomasa A. Sebeoka 2013, ročník 17, číslo 7 Informační věda 11.435 x 10
Zpracování elektronických seriálů 2002, ročník 6, číslo 9 Elektronické seriály 6.365 x 3
Zpráva a dojmy z 10. ročníku konference ILDS v Singapuru 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 7.285 x 2
Zpráva o konferenci Znalosti 2003 2003, ročník 7, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 7.458 x 14
Zpráva o Noci s Andersenem 2010 2010, ročník 14, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 8.720 x 1
Zpráva o průběhu veřejné debaty věnované eGovernmentu a základním registrům ve vztahu k ochraně osobních údajů 2012, ročník 16, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.220 x 1

Stránky