Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Profil Z39.50 pro jednoduché vyhledávání a stahování záznamů (Jan Pokorný) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů I. 5.375 x 0
Zpráva o Noci s Andersenem 2010 2010, ročník 14, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 8.397 x 0
Úzkokolejka se opět probudila k životu 1997, ročník 1, číslo 5 Speciální příloha - prázdniny 11.348 x 0
Čtvrtý díl Průvodce po rukopisných fondech v České republice 2005, ročník 9, číslo 9 Recenze 18.256 x 0
Elektronické časopisy a systém ISSN: second edition 1999, ročník 3, číslo 10 Elektronické publikování 31.839 x 0
Dvojí tvář vedoucího ÚISK FF UK odhalena 2008, ročník 12, číslo 13 Aféry 9.224 x 0
Ze skauta ředitelem Albertiny 2001, ročník 5, číslo 7 Rozhovor 6.747 x 0
Povodňové ztráty v knihovně DAMU 2004, ročník 8, číslo 3 Český Fénix 6.199 x 0
Pan Brožerfield prodává databáze 2003, ročník 7, číslo 13 Odhalení 5.043 x 0
Evropský seminář CERTIDoc 2007, ročník 11, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.628 x 0
Vaše reakce na Silvestrovské číslo 2000, ročník 4, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.441 x 0
Manuscriptorium - Rok poté (Stanislav Psohlavec) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Historické fondy v digitální době 4.393 x 0
Databázové programy pro zpracování historických fondů 1999, ročník 3, číslo 4 Recenze 9.133 x 0
V českotřebovské knihovně 2006, ročník 10, číslo 6 Nad webovými stránkami knihoven 5.545 x 0
Dotační příležitosti pro knihovny v Integrovaném regionálním operačním programu 2014 - 2020 (IROP) 2016, ročník 20, číslo 4 Evropská unie a informační společnost 2.998 x 0
Automatizace knihoven 2003 2003, ročník 7, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.349 x 0
Rozvoj kompetencí informačních profesionálů - nezbytný předpoklad pro poskytování služeb podle potřeb uživatelů (Russell Bailey) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Profesní růst informačních pracovníků 4.319 x 0
Několik rad českým návštěvníkům knihovny v Iráklionu 2002, ročník 6, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.362 x 0
New Media Inspiration 2015 2015, ročník 19, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 2.539 x 0
Role knihoven jako kontaktního místa e-Governmentu (Jitka Krčilová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 4.769 x 0

Stránky

registration login password