Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Exkurze do nové budovy Národní technické knihovny 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 10.277 x 0
Evropský seminář CERTIDoc 2007, ročník 11, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.498 x 0
Projekt KT-DigiCult-Bg: digitalizace kulturního a vědeckého dědictví v Bulharsku (Nikola Ikonomov, Milena Dobreva) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 6.015 x 0
[CPK2] Centrální portál knihoven – průzkum potřeb knihoven 2014, ročník 18, číslo 1 Výzkumná činnost 4.422 x 0
Databázové programy pro zpracování historických fondů 1999, ročník 3, číslo 4 Recenze 8.896 x 0
Budoucnost elektronických knih (Ariane Rückebeil) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nové možnosti ve světě elektronických informačních zdrojů 5.820 x 0
Budoucnost knihoven a informační vědy? 2007, ročník 11, číslo 12 Editorial 7.164 x 0
V českotřebovské knihovně 2006, ročník 10, číslo 6 Nad webovými stránkami knihoven 5.321 x 0
Výstava ve znamení 120 let s Městskou knihovnou v Praze 2011, ročník 15, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.434 x 0
Webináře OpenAIRE pro Open Access Week 2016 2017, ročník 21, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.386 x 0
Informační média v informační společnosti 2001, ročník 5, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 9.548 x 0
Automatizace knihoven 2003 2003, ročník 7, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.204 x 0
Knihovnice jako malované 2008, ročník 12, číslo 13 Ze společnosti 5.543 x 0
Rozvoj kompetencí informačních profesionálů - nezbytný předpoklad pro poskytování služeb podle potřeb uživatelů (Russell Bailey) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Profesní růst informačních pracovníků 4.226 x 0
Několik rad českým návštěvníkům knihovny v Iráklionu 2002, ročník 6, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.228 x 0
Povodně, krize, novinky a budoucnost elektronických knih 2013, ročník 17, číslo 6 Editorial 3.126 x 0
Český překlad revidovaného vydání doporučení ISBD pro elektronické zdroje - ISBD(ER) 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 8.369 x 0
Úvodní příspěvek (Vladimír Karen) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Zahájení konference 3.763 x 0
Zpráva z konference Bobcatsss 2016 v Lyonu 2016, ročník 20, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 2.003 x 0
Role knihoven jako kontaktního místa e-Governmentu (Jitka Krčilová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 4.663 x 0

Stránky