Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Online služba Scirus indexuje volně přístupné webové a komerční zdroje 2001, ročník 5, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 7.999 x 0
Marketing B2B 2005, ročník 9, číslo 5 Ekonomika v informační společnosti 12.034 x 0
Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny (Iva Celbová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Aktuální trendy a technologie digitálních knihoven 4.197 x 0
Lidé okolo knih 2004, ročník 8, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.955 x 0
Silvestr 2010 2010, ročník 14, číslo 13 Editorial 4.620 x 0
Komplexní zpracování písemného kulturního a vědeckého dědictví Slovenské republiky (Martin Katuščák) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 2.921 x 0
Jak vytěžit maximum z kolekce časopisů pomocí Serials Solutions 360 COUNTER (Richard Burkitt) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické informační zdroje, jejich provoz a správa 4.573 x 0
Zpráva z mezinárodního studentského sympozia BOBCATSSS 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.913 x 0
Pokročilé techniky vyhledávání: jak profesionální rešeršéři dobývají zlato na Internetu (Mary Ellen Bates) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu 5.526 x 0
Oborová databáze SPOJ se chystá na web 2000, ročník 4, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 4.675 x 0
Bilance pilotního projektu WebArchiv anebo Co bude dál? 2002, ročník 6, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 9.859 x 0
Učitelský spomocník 1998, ročník 2, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 5.405 x 0
Legislativní úpravy přístupnosti a metodiky tvorby přístupných webových dokumentů 2006, ročník 10, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 10.993 x 0
Kulturní dědictví v ohrožení – problémy a řešení (Nerute Kligiene, Rima Ciceniene) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 8.235 x 0
Metody a postupy digitalizace a online zpřístupnění starých kartografických děl (Milan Talich) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Historické fondy v digitální době 4.696 x 0
Mladší bratr Internetu přijde brzy na svět 1997, ročník 1, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 4.531 x 0
Co vyšlo... o prázdninách 1999 1999, ročník 3, číslo 8 Ikaros doporučuje 8.532 x 0
Prečo o nás nevedia? 2011, ročník 15, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 5.460 x 0
Statistiky využití z pohledu vydavatele (Jackie Cahoon) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Provozní aspekty využívání elektronických informačních zdrojů 4.258 x 0
Osobnosť knižnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti 2006, ročník 10, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 10.756 x 0

Stránky