Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aplikace Open Access v rozvíjející se zemi (Sanja Antonic)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Aplikace Open Access v rozvíjející se zemi (Sanja Antonic)

0 comments
Autoři: 

Sanja Antonic

Sanja Antonicová z Univerzity v Bělehradu si se spoluautorkami Aleksandrou Popovicovou a Stelou Filipiovou Matutinovicovou ze stejné univerzity připravila příspěvek "Aplikace Open Access v rozvíjející se zemi" (Open access in a developing country). Pro rozvíjející se země znamená otevřený přístup možnost dostat se k nejnovějším vědeckým poznatků. V roce 2009 bylo v Srbsku vytvořeno konsorcium KoBSON, které má jednak k dispozici licencované zdroje, jednak se zabývá propagací zdrojů s otevřeným přístupem. Přednášející dále představila srbský citační rejstřík SCIndeks, který je provozován v režimu otevřeného přístupu. Dvě srbské univerzity se také zapojily do aktivit v rámci Týdne otevřeného přístupu (Open Access Week).

(lj)

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. Aplikace Open Access v rozvíjející se zemi (Sanja Antonic). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2023-02-07]. urn:nbn:cz:ik-13469. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13469

automaticky generované reklamy