Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Knižnica ako báza neformálneho vzdelávania 2013, ročník 17, číslo 4 Odborné vzdělávání 7.435 x 4
Co byste (ne)měli vědět z dějin kultury a umění, abyste byli bráni vážně 2012, ročník 16, číslo 3 Recenze 6.370 x 4
Co vyšlo... v lednu 2000 2000, ročník 4, číslo 2 Ikaros doporučuje 8.159 x 4
Svět knihy 2015: Egypt, mumie a Jan Hus 2015, ročník 19, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 3.260 x 4
Lékařské sítě 2012, ročník 16, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 7.060 x 4
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 25.627 x 4
Dvacet let knihovny Goethe-Institutu v Praze 2013, ročník 17, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.977 x 4
Zpráva z konference KNIHOVNY.CZ 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 14.695 x 4
Knihovny a akce „Březen - měsíc Internetu" 1999, ročník 3, číslo 4 Knihovny v Síti 9.233 x 4
Knihovna Národního muzea a povodeň v Terezíně v roce 2002 2003, ročník 7, číslo 9 Český Fénix 10.949 x 4
Maďarské webové zdroje poskytované knihovnám knihovnami 2006, ročník 10, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 12.951 x 4
Encyklopedie Diderot na CD-ROM: skvělý referenční zdroj (avšak pro výkonné počítače) 2001, ročník 5, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 20.867 x 4
Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.948 x 4
Exkurze do nové budovy Národní technické knihovny 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 10.799 x 4
Příručka pro moudré ženy 1999, ročník 3, číslo 12 Maskulinní okénko 10.764 x 4
Exkurze do odborné knihovny Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s. 2009, ročník 13, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.860 x 4
Profesní a osobní život Rogera Summita 2011, ročník 15, číslo 3 Personália 8.669 x 4
Databáze AGRICOLA, ERIC a MEDLINE částečně s plnými texty v online službě ProQuest 5000 2001, ročník 5, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 9.750 x 4
Podpořte kvalitu nabídky knihovních systémů - zúčastněte se průzkumu společnosti SEFIRA s mediální podporou časopisu Ikaros a vyhrajte skvělé ceny 2002, ročník 6, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 5.781 x 4
Národní knihovna je jedna z mých nejkrásnějších pracovních příležitostí 2005, ročník 9, číslo 6 Rozhovor 10.388 x 4

Stránky

registration login password