Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Chapel Hill očima studentky ÚISK 1999, ročník 3, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 8.087 x 2
Elektronické časopisy se zaměřením na obor "informační věda a knihovnictví" 2000, ročník 4, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů 2000 (12.-13. září 2000) 9.391 x 2
Aprílový výběr 2019 2019, ročník 23, číslo 4 Informační přesahy 3.487 x 2
Svět podle Kevina Warwicka 1999, ročník 3, číslo 9 Recenze 8.576 x 2
Květen ve znamení sedmého veletrhu Svět knihy 2001, ročník 5, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.913 x 2
Prázdniny v knihovně – knihovna dětem 2004, ročník 8, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 10.195 x 2
Kognitívne a afektívne aspekty informačného správania pri interakcii s agentom na vyhľadávanie informácií 2008, ročník 12, číslo 7 Informační věda 20.543 x 2
Odhalování plagiátů na Masarykově univerzitě 2006, ročník 10, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 30.383 x 2
Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách 2004, ročník 8, číslo 6 Informační politika 7.695 x 2
Portál Kongresové knihovny ve Washingtonu 2011, ročník 15, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 5.345 x 2
Nový autorský zákon 2001, ročník 5, číslo 2 Právo v informační společnosti 9.435 x 2
Vyhledávače jako nástroje pro měření sémantické podobnosti a vzdálenosti slov 2010, ročník 14, číslo 6 Informační věda 10.925 x 2
Knihy, papír a knihovna Karla Čapka 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 10.395 x 2
Světový knihovnický kongres IFLA 2004 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.655 x 2
Co vyšlo... v prosinci 1998 1999, ročník 3, číslo 1 Ikaros doporučuje 12.595 x 2
Dramatická výchova jako cesta k četbě 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 15.521 x 2
Blob aneb Národ sobě 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 15.991 x 2
Stáže, praxe, práce a studenti knihovnických škol 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.790 x 2
Ve zlínské knihovně 2007, ročník 11, číslo 6 Nad webovými stránkami knihoven 6.566 x 2
Druhé kolo 1N s otazníky kolem DPH vyhlášeno 2004, ročník 8, číslo 3 Informační politika 6.280 x 2

Stránky