Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nástroje webu 2.0 pro vědu a výzkum v technických oborech (Lenka Němečková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nástroje webu 2.0 pro vědu a výzkum v technických oborech (Lenka Němečková)

0 comments
Autoři: 

Lenka Němečková

Lenka Němečková (Ústřední knihovna ČVUT, Praha) si připravila příspěvek ve spolupráci s Ilonou Trtíkovou. Nejprve přiblížila termíny E-Science a E-Research – jedná se o elektronickou podporu vědy a výzkumu. Následně představila služby dostupné na ČVUT, které pocházejí od několika producentů – jednalo se o systémy pro správu záložek, referenční manažery, systémy pro sdílení profilů odborníků a adresné rozšiřování novinek. Přednášející zmínila systém 2Collab pro správu záložek, CiteULike a BibSonomy. Na příkladech také ukázala, jak konkrétně funguje export a import záznamů z různých digitálních knihoven. Představila také licencované systémy RefWorks a RefShare, dále EndNote a EndnoteWeb. Ze systémů pro profily odborníků lze jmenovat např. Scholar Universe nebo ResearcherID, ze systémů pro adresné rozšiřování novinek L. Němečková zmínila RefAware.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Nástroje webu 2.0 pro vědu a výzkum v technických oborech (Lenka Němečková). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2022-08-08]. urn:nbn:cz:ik-13156. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13156

automaticky generované reklamy
registration login password