Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Barcamp Hradec Králové

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Barcamp Hradec Králové

0 comments
Autoři: 

Dne 14. října 2017 se v prostorách areálu Univerzity Hradec Králové uskutečnil čtvrtý ročník Barcampu Hradec Králové. Hradecký Barcamp navazuje na mezinárodní síť otevřených konferencí a workshopů. Promluvit na tomto setkání může kdokoliv a návštěvníci mají bezplatný vstup. Organizátoři akce preferují zaměření na digitální technologie a vývoj softwaru, osobní rozvoj, design, reklamu, podnikání a také na netradiční postupy v různých oblastech lidského snažení. Celkem třicet řečníků přednášelo paralelně ve třech sálech univerzity.

V prvním bloku vystoupil se svou přednáškou Petr Michal, učitel střední školy propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí, který hovořil o praktickém hledisku typografie. Přednášející na příkladech shrnul zásady správné sazby textu a obrázků, zabýval se specifiky různých typografických znaků a letmo zmínil pravidlo zlatého řezu. Prezentace by si zasloužila delší časový úsek, než jaký jí byl věnován, a tak se dá říct, že Petr Michal shrnul pouze obecně známé základy typografie.

Přednáška Petra Michala o typografii
Přednáška Petra Michala o typografii

Miroslav Rohlíček v následujícím časovém prostoru seznámil posluchače se svými zkušenostmi s výdělkem prostřednictvím internetu. Miroslav odkryl svůj životní příběh od doby, kdy pracoval jako dělník v gumárenském průmyslu až po jeho dramatický profesní odklon směřovaný k vydělávání na internetu. Těžko uvěřitelná je Mirkova píle a vynaložené úsilí, jelikož jako samouk se dokázal prosadit v mnoha oblastech online podnikání, jako například v prodeji produktů na internetovém obchodě Amazon, tvorbě webů v prostředí redakčního systému WordPress s řadou doplňkových služeb, budování úspěšného Affiliate marketingu anebo tvorbě vlastních grafických prvků pro své weby a klienty. Miroslav Rohlíček nyní pod svým jménem buduje profesionální značku, a mimo své vlastní aktivity také pomáhá klientům nastartovat jejich vlastní podnikání na Amazonu a plánovat jejich weby, projekty a online marketingové strategie. Přednáška byla doslova nabitá informacemi, proto doporučuji navštívit stránky www.mirekrohlicek.cz, kde je k dispozici eBook pro tvorbu úspěšných webů, kvalitní obsah a zkušenosti autora, který nezahálí a dle svých slov se v těchto oblastech každý den vzdělává.

O posouvání vlastních limitů hovořil ve své prezentaci Lukáš Krčil z agentury Digital Brain. „Jsou dva druhy limitů: ty, které si vytyčíte a ty, kterými zastavíte sám sebe,“ konstatoval Lukáš, který popsal cestu od inspirace limity úspěšných lidí, demolice vlastních omezujících limitů, překračování tzv. “zóny komfortu”, až po založení agentury. Digital Brain je raketově rostoucí společnost mladých a inovativních lidí, která tvoří pro své klienty komplexní brandové kampaně a strategie marketingové komunikace. Původně malá zlínská firma nyní působí v Praze a stále rozšiřuje svou základnu odborníků. Do budoucna uvažuje o přesunu svého zaměření z tvorby digitální komunikace k budování značek, služeb a produktů.

E-government v praxi představil, člen komise ICT hlavního města Prahy, Ondřej Profant a podrobně popsal, jakým způsobem se vypisují veřejné zakázky v oblasti informační a komunikační technologie a jaké firmy se do soutěže hlásí. „Zadání zakázek často vymýšlí lidé, kteří nejsou v dané problematice odborníky. Zadání tudíž nejsou jasná a jsou příliš obecná, na vše se vymýšlí nové systémy za milióny, chybí vzájemná slučitelnost a spolupráce aplikací,“ prozradil Ondřej a dodal, že firma, která ve finále skutečně práci na veřejné zakázce odvádí, je často až šestým dodavatelským subjektem v řadě zprostředkovatelských firem. A i přes dostupnou technologii je elektronizace veřejné zprávy stále v době pravěké. Ondřej Profant poskytl cenné zákulisní informace a svou vizi na zlepšení situace vedoucí po strastiplné cestě průběžného vzdělávání, a také efektivního využití open dat a open source, namísto předražených elektronických aplikací, nepotřebných nástrojů a nekompatibilních nadstaveb.

Ondřej Profant hovoří o e-governmentu
Ondřej Profant hovoří o e-governmentu

Další prezentaci, které jsem se zúčastnil, vedl Josef Řezníček na téma obsahového marketingu. Josef představil projekt Včeliště.cz, což je specializovaná internetová marketingová agentura zaměřující se především na obsahový marketing. Posláním Včeliště.cz je nastavení dlouhodobé obsahové strategie, která má potenciál, přivádět nové zákazníky. „Čím více budujete obsah, tím lépe funguje. A nejlepší na tom je, že pracuje za vás i po dobu několika let, a poté vám stále přináší klienty skoro bez nákladů,“ vysvětlil Josef jednu z největších výhod obsahového marketingu. Důkazem jsou samotné stránky vceliste.cz, kde lze nalézt mnoho eBooků a kvalitních článků.

V bloku věnovaném crowdfundingu, čili způsobu financování projektů větším počtem jednotlivců, předal Marcel Láža své osobní zkušenosti s projektem elektrického longboardu financovaným pomocí kampaně na Kickstarter.com. Marcel tvrdil, že univerzální návod na úspěšnou kampaň není snadné předat: „Uspět s kampaní na Kickstarteru je velmi náročné, neexistuje žádný zaručený recept. Je nutné správné načasování mnoha faktorů a ty se ještě musí sejít ve stejnou chvíli. Nemalou roli hraje také štěstí.“ Marcel Láža a jeho kolegové, kteří se podíleli na návrhu a výrobě elektrického longboardu XTND, uspěli na Kickstarteru za několik hodin, a řadí se tak mezi hrstku úspěšných českých projektů na mezinárodní crowdfundingové platformě.

Marcel Láža a elektrický longboard XTND s umělou inteligencí
Marcel Láža a elektrický longboard XTND s umělou inteligencí

Jiří Hrdlička, jeden z organizátorů hradeckého Barcampu a software konzultant firmy Quadient, hovořil o aktuálním tématu desinformačních zpráv, hoaxů a scamů. Odhalit podvodné a neověřené zprávy je stále těžší. Je nutné všímat si zdrojů, pokud jsou vůbec uvedeny, které médium zprávu vydalo a jak moc je zpráva senzacechtivá. „Spolehlivým pomocníkem v odhalování podvodných a poplašných zpráv je Hoax.cz,“ dodal Jirka a zmínil ještě například ověřovací projekt Demagog.cz, který je českým ekvivalentem serveru FactCheck.org (ten ověřuje především výroky amerických politiků).

Několikaletý vývoj hry Mashinky je u konce, proto Jan Zelený mohl představit projekt, který vyvíjel úplně sám. Jedná se o strategickou hru, jejíž cílem je vybudovat dopravní impérium na postupně vytvářené mapě.

Úplně odlišnou zkušenost popsal Luboš Volkov, který těžil ze spolupráce nejen se zajímavými lidmi, ale hlavně se světovými špičkami v oboru vizuálního designu. „Asi rok jsem denně seděl u počítače i dvanáct hodin denně a designoval ve Photoshopu, až mi jednou někdo volal na Skypu. Hovor probíhal v angličtině a volající na druhé straně mně sdělil, že se mu líbí moje práce a abych přijel do Thajska,“ vyprávěl Luboš. Dotyčného se zeptal, kdy že má přijet. Odpověď zněla: „Zítra!“ Tak se Luboš ze dne na den ocitl v jiném světě, učil se od nejlepších, získal sebevědomí a stále se zdokonaluje. Má za sebou práci pro Netgear, Chrysler nebo Toptal.

Poslední blok patřil Vojtěchu Kounovskému, který pracuje jako projektový manažer ve společnosti eMan. Vojtěch rozebral důležitost pracovních vztahů a jejich vliv na zdravé fungování firmy a nabádal zejména ke slušnosti a vcítění se do problémů ostatních profesí zajišťujících chod celé organizace.

Organizátorský tým oproti minulým ročníkům opět posunul imaginární laťku o něco výš. Velkou výhodou jsou reprezentativní prostory Univerzity Hradec Králové, které poskytly zázemí pro řadu zajímavých workshopů jako například slalom dronů, odpočinkové zóny, palačinkárnu, soutěže o hodnotné ceny nebo deskoviště, kde mohl kdokoliv usednout ke stolu s deskovými hrami a vrátit se do svých dětských let. Celý Barcamp byl orientován na hraní a pohádkové příběhy, a tak není divu, že třešničkou na dortu bylo pozvání paní Růženy Smetanové, která před začátkem odpoledních bloků přečetla plné aule posluchačů pohádku a představila projekt „pohádkové babičky“. V něm senioři docházejí do mateřských školek číst dětem pohádky. Tento úžasný projekt by si zasloužil větší rozšíření, jelikož obohacuje nejen děti, ale dle slov paní Růženy Smetanové, přináší do života seniorů nový impulz a životní energii.

Organizátoři Barcampu Hradec Králové
Organizátoři Barcampu Hradec Králové

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RADA, Miroslav. Barcamp Hradec Králové. Ikaros [online]. 2018, ročník 22, číslo 1 [cit. 2023-10-04]. urn:nbn:cz:ik-18200. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18200

automaticky generované reklamy
registration login password