Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Discovery systémy a knihovny (Greg R. Notess) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Pokročilé vyhledávání 3.890 x 0
Týden knihoven v roce 2001 2001, ročník 5, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.257 x 0
Zápisky ze Světa knihy 2013 aneb o slovensko-českých zrcadlových obrazech 2013, ročník 17, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.291 x 0
Národní referenční centrum (Antonín Malina) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví 5.386 x 0
Knihovny, vzdělávání a otevřený přístup 2008, ročník 12, číslo 1 Editorial 5.750 x 0
Konference IFLA 2002 2002, ročník 6, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.313 x 0
Do konce roku 2000 bude automatizováno dalších pět poboček MKP 1999, ročník 3, číslo 10 Knihovny v Síti 4.903 x 0
Předvánoční nadílka 2011, ročník 15, číslo 12 Editorial 3.157 x 0
Informace, konkurenceschopnost, inovace - IKI 2009 2009, ročník 13, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 7.379 x 0
Mýtus o konci světa byl ve skutečnosti jen globální marketingovou kampaní 2012, ročník 16, číslo 13 Odhalení 3.532 x 0
eIFL Direct pokračuje 2004, ročník 8, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 5.514 x 0
Ať žije papír 2000, ročník 4, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.418 x 0
Květen plný inovací: od e-learningu k Apple Watch 2015, ročník 19, číslo 5 Editorial 2.448 x 0
eCity = vítězství technokracie nad kyber(demo)kracií 1999, ročník 3, číslo 4 Recenze 6.376 x 0
Švejkovská anabáze skončila – výsledky letní soutěže „Po Švejkových a Haškových stopách Eurasií“ 2007, ročník 11, číslo 10 Editorial 10.265 x 0
Nástroje pre integráciu informačných zdrojov a ich praktické využitie v knižniciach (Naděžda Andrejčíková) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Vyhledávací strategie a virtual reference desk 4.509 x 0
Digitální technologie v knihovnách, archivech a muzeích 2001, ročník 5, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.694 x 0
Přínosná publikace o právních aspektech informačních technologií 2003, ročník 7, číslo 12 Recenze 6.327 x 0
Otevření nové budovy Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2009, ročník 13, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.746 x 0
Co představuje program Erasmus Staff Mobility pro knihovníka? 2014, ročník 18, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.158 x 0

Stránky