Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Technická řešení pro otevřený přístup 2008, ročník 12, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 10.564 x 0
Společnost orientovaná na znalosti a digitální ekonomiku 2001, ročník 5, číslo 1 Ekonomika v informační společnosti 11.136 x 0
Silvestrovská minisoutěž naruby 2005, ročník 9, číslo 13 Editorial 5.470 x 0
Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 7.668 x 0
Portál STM (Dana Smetanová) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů I. 5.621 x 0
Zpráva z konference Infokon 2008: inspirace, inovace, imaginace 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 8.024 x 0
Doporučení Evropské komise o digitalizaci, online zpřístupnění a digitální ochraně kulturního dědictví 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.065 x 0
Jednoduchá cesta pro vaše PRSA 2003, ročník 7, číslo 13 Evropské rozměry 7.395 x 0
Povodně v Husově knihovně v Modřanech 2003, ročník 7, číslo 4 Český Fénix 6.997 x 0
(Vzdálený) přístup k informačním zdrojům (Christian Günther, Vladimír Karen) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby 4.179 x 0
Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze (Jiří Pavlík) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Elektronické knihy v akademickém prostředí 5.865 x 0
Konference DIGI 2015: Využití digitálních technologií v památkové péči 2016, ročník 20, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.479 x 0
Zahraniční odborné akce v říjnu 2003 2003, ročník 7, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 4.407 x 0
Zpráva ze semináře CASLIN 2005 2005, ročník 9, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.314 x 0
Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově (Thomas Wolf-Klostermann) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení 4.104 x 0
Beseda na téma současné a budoucí knihovny 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.892 x 0
Archivace webu »někde mezi dnem a vrcholem« 2006, ročník 10, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 38.646 x 0
Výprava do Státní Berlínské knihovny 2012, ročník 16, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.893 x 0
Použití vizualizačních nástrojů v oblasti Competitive Intelligence (Tomáš Vejlupek - Tovek) 2007, ročník 11, číslo 1/2 Competitive Intelligence I. 5.849 x 0
Economist Intelligence Unit (Raul Garcia Rodriguez) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Přínos informačního střediska v rámci firmy 6.698 x 0

Stránky