Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Od kouzelníka Alberta k informačním velikánům

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Od kouzelníka Alberta k informačním velikánům

0 comments
Podnázev: 
Úvodní scénky na konferenci INFORUM
Autoři: 

Jak už asi většina čtenářů ví, konference INFORUM letos oslavila jubilejní dvacáté výročí. Před několika měsíci jsme vám přinesli nejen shrnutí letošního ročníku, ale také ohlédnutí za dvacetiletou historií konference. Ale minimálně ještě jedno malé ohlédnutí by bylo na místě – ohlédnutí za patnácti lety dnes již takřka legendárních "úvodních scének".

Netradiční "úvodní scénky" jsou nedílnou součástí konference již od roku 2000, kdy si pořadatelé pro nic netušící hosty připravili veršovanou pohádku o třech knihovnících a kouzelníkovi Albertovi:

Za devíti kopci, lesy,
žili bratři v městě kdesi,
Karel, Jára, Tadeáš,
hezčí chlapce pohledáš.
A že jedli rádi fíky,
tak se stali knihovníky.

Jak už to tak ale bývá,
zlo se na tři bratry dívá,
kdosi seslal mocné kouzlo,
do městečka hravě vklouzlo,
studovnou se prohnalo,
čtenáře jim vyhnalo.

(celý text je k dispozici na stránkách konference Inforum)

Reakce návštěvníků na pohádku byla velmi pozitivní a organizátoři začali podobná úvodní představení připravovat i na začátku každého dalšího ročníku. V roce 2001 to byla prezentace "Předletová instruktáž", v roce 2002 příspěvek "Jak přežít s informačními zdroji?" a v roce 2003 prezentace s názvem "Pilotní výzkum chování při vyhledávání informací". Samotné prezentace z těchto let se bohužel nepodařilo dohledat, ale věříme, že buď někde časem "vyplavou", nebo se najde nějaký pamětník s fotografickou pamětí a podělí se s námi třeba v komentářích pod článkem.

Tak jako tak, u dalších příspěvků už bylo hledání úspěšnější, a tak si každý může připomenout například scénku "Duch Desátého Infora" v roce 2004, kdy se uprostřed prezentace Vladimíra Karena při zahájení konference náhle zjevil duch, který důrazně požadoval, aby se na konferenci používala jen slova obsahující písmeno "d" a písmena "in" – jinak že bude dusno! Organizátoři tedy prezentaci přerušili a odehrála se následující scénka.

V roce 2005 se hosté konference dozvěděli o vzkříšení prastaré metody, tzv. "informačního šupsaku". Metoda byla poprvé podrobněji zaznamenaná v knize F.L.Věk, ve které páter Matouš Vrba požadoval od krejčího ušít zvláštní plášť s mnoha kapsami, pravými "šupsaky". V těch pak měl uložené knihy, se kterými cestoval a které rozdával dobrým lidem ve svém okolí. Na svéráznou metodu upozornila nejmenovaná knihovnice (viz autentická rekonstrukce rozhovoru) a Albertina icome ji dále rozpracovala a odprezentovala veřejnosti. Na konferenci byla také představena nová kolekce modelů Informačních šupsaků pro rok 2005.

Rok 2006 byl pro organizátory konference Inforum poměrně významný, protože společnost Albertina icome Praha oslavila 15 let svého působení (a 10 let působení sesterské firmy Albertina icome Bratislava). Organizátoři se tedy rozhodli, že se s návštěvníky konference podělí o dosavadní výsledky supertajného projektu OMIKRON Delta/Kappa.

Výzkumem bylo totiž zjištěno, že špatné zprávy, pomluvy a klepy se šíří rychlostí, která několikanásobně převyšuje rychlost světla. Protože se již od roku 1991 začalo pracovat na tom, aby této rychlosti mohly dosáhnout i ostatní informace. Jak vyplývá z dochované prezentace, výzkum byl po 15 letech korunován úspěchem. Nasazení omikronových vln do knihoven a běžných domácností je tedy nepochybně jen otázkou času.

Rozvoj moderních informačních a komunikačních technologií je neúprosný a díky službám jako je YouTube se můžeme na většinu dalších úvodních scének dokonce i podívat. V roce 2007 si pořadatelé připravili odbornou přednášku s názvem "Advances in AiP Computer Tomatography".

V roce 2008 se organizátoři rozhodli pro doslova investigativní přístup a rozhodli se, že naleznou pravého a nefalšovaného informačního velikána. Pátrání je dovedlo až do malé obce Žíňánky na Benešovsku, kde takového velikána objevili.

Zmiňovaným velikánem byl knihovník Václav Dolský, který v Žíňánkách vede první soukromou obecní knihovnou v Čechách. Více než dvoumetrový knihovník je totiž současně i knihovnou, neboť v záhybech svého kabátu nosí veškerý fond, který čítá pět knihovních jednotek (včetně matematicko-fyzikálních tabulek). Knihovna je přístupná veřejnosti (cca šesti stálým obyvatelům obce) vždy jednu hodinu před soumrakem na lavičce pod místní lípou, kde informační velikán sedává, když je hezky.

Rok 2009 byl pro konferenci Inforum opět poměrně významný, neboť v tomto roce konference oslavila již 15 let své existence a společnost Albertina icome dosáhla plnoletosti, tedy 18 let. Toto významné jubileum tedy organizátoři oslavili zajímavou fotoreportáží, kterou si můžete prohlédnout zde. Jen pozor – přiložené .pdf má více než 40 MB, protože takto zásadní informace by byla škoda komprimovat!

Rok 2010 byl tak trochu ve znamení mystifikace. Hlavním tématem byl totiž výzkum fiktivní studentky knihovnictví Jany Vidímové, která se věnovala představám knihovníků o obsahu pojmů "informační peklo", "informační očistec" a "informační ráj". Nakonec se samozřejmě ukázalo, že výzkum zorganizoval jistý Vladimír K. se svým komplicem Richardem P.

Jak se říká, účel světí prostředky. Prosby o pomoc nebohé studentce totiž zabraly a dotazník vyplnilo na 195 respondentů. Vladimír Karmín a Richard Pupík (jména byla z důvodu anonymity redakčně upravena) tedy dosáhli svého, a my se tak můžeme podívat na výslednou prezentaci a panelovou diskusi nadpřirozených bytostí, která je k dispozici zde (první díl), zde (druhý díl) a zde (třetí díl).

V roce 2011 představili organizátoři zcela novou rubriku "Nad dopisy diváků", která se ve svém prvním vydání zabývala zejména elektronickým čtečkám. A aby tato rubrika nebyla jen o suchých otázkách a ještě sušších odpovědích, organizátoři se rozhodli toto velmi důležité a především velmi žádané téma i prakticky ilustrovat. Kolega Petřík proto po chvíli přinesl jeden z dostupných modelů, konkrétně čtečku AK-48, která byla sice trochu těžší na přenášení, ale předčítat knihy uměla vcelku dobře.

Otázky do nové rubriky se ale netýkaly pouze elektronických čteček, ale také tabletům, které začaly čtečkám velmi zdatně konkurovat. Předvedený tablet uPad 1.0 byl bohužel ještě těžší než čtečka, ale zato byl barevný a podporoval multidotyková gesta. Poslední předvedenou alternativou bylo čtení e-knih na mobilním telefonu. To se bohužel ukázalo jako poměrně fyzicky náročné, protože mobilní telefon se neustále pohyboval a při sprintování se čte poměrně obtížně.

V roce 2012 se organizátoři konference ve svém úvodním příspěvku vydali do historie a přiblížili návštěvníkům okolnosti tzv. "Filadelfského experimentu", který v roce 1943 provedlo americké námořnictvo. Jednalo se v podstatě o experiment s neviditelností, jehož cílem byl torpédoborce USS Eldridge. Experiment jako takový armáda nikdy nepotvrdila, ale dodnes je zdrojem řady mýtů a konspiračních teorií.

Výzkumníci ze společnosti Albertina icome se nicméně nenechali odradit ani možnými riziky ani nedostatkem informací, a rozhodli se projekt veřejně zopakovat – z čehož vznikl tzv. Pražský experiment, jehož cílem bylo zmizení nové budovy Národní technické knihovny. A experiment byl samozřejmě úspěšný, a to hned dvakrát – kromě zmizení NTK došlo nakonec i k jejímu znovuobjevení.

V roce 2013 se úvodní příspěvek konference Inforum věnoval velmi závažné a citlivé otázce: Jak zlepšit obraz knihovníka/knihovnice/knihovny v očích veřejnosti. Bohužel, všeobecná představa o knihovnicích jako starších dámách s brýlemi, drdoly a neustálým "pšššš" zbytečně poškozuje dobré jméno prestižního knihovnického oboru, a ani další příklady z filmu, hudby či samotných knih nejsou příliš lichotivé (viz Knihovník jako opice v knižní sérii Úžasná zeměplocha Terryho Pratchetta nebo písnička " Vypadám vážně srandovně, pět let už dělám v knihovně" od Jaromíra Nohavici).

V převážně obrazové prezentaci pánů Kadlečka a Vojtáška se tak hovořilo o knihovnicích bojujících ve válce, o knihovnicích-nymfomankách a zazněla i motivační píseň " Ta naše knihovna, čítárna, studovna, to je pěkný zařízení. Regálek leskne se, knihovník směje se, že má všechno zařazený ", kterou nakonec v rámci hudební vložky přednesl AiP UkuleleBand.

Letošní jubilejní ročník Infora se nesl především ve vzpomínkovém duchu. Autoři příspěvku tak zavzpomínali na ročníky předcházející a připomněli si vzácné hosty, zajímavé projekty a další zážitky za posledních dvacet let. Ovšem ani letos úvodní slovo neprobíhalo zcela podle plánu, protože vzpomínkovou prezentaci přerušila návštěva generálního ředitele Intergalaktické knihovny na Tau Ceti. Ostatně jak tato historická návštěva probíhala, se můžete podívat zde.

Co si organizátoři konference Inforum připraví na příští rok zatím nikdo neví, ale každopádně jim přejeme všechno nejlepší nejen do nového roku, ale minimálně do další dvacítky!

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Od kouzelníka Alberta k informačním velikánům. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 13 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-17401. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17401

automaticky generované reklamy