Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2006, ročník 10, číslo 8

Editorial

Právo v informační společnosti

Informační zdroje, služby, aplikace

Informační technologie a elektronická komunikace

Nad webovými stránkami knihoven

Brožek, Aleš

Zprávy, reportáže a glosy

Skolková, Linda, Andrejčiková, Naděžda, Žižková, Štěpánka