Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2001, ročník 5, číslo 9

Editorial

Rozhovor

Jedličková, Petra, Štěrbová, Jaroslava

Informační politika

Informační zdroje, služby, aplikace

Digitalizace a digitální knihovny

Medicína a informace

Jarolímková, Adéla

Veřejné knihovny a elektronické zdroje

Knižní trh a Internet

Kyberfeministické okénko

Jedličková, Petra

Z knihovnických salónů

Zprávy, reportáže a glosy

Houšková, Zlata, Richter, Vít
registration login password