Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Katastr nemovitostí od září v plné verzi

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Katastr nemovitostí od září v plné verzi

0 comments

Již od 23. června 2001 existuje možnost využít dálkový přístup ke Katastru nemovitostí prostřednictvím Internetu (ISKN). K dispozici byly dány údaje z těch katastrálních úřadů, ve kterých již proběhla migrace dat do nového systému. Od počátku září jsou k dispozici kompletní údaje z celé republiky, poslední tři katastrální úřady skončily migraci dat ke 2. 9. 2001. Výpis z katastru nemovitostí i další sestavy získané prostřednictvím internetového přístupu mají pouze informativní charakter a nelze je používat jako právně platné dokumenty.

Tento systém může využívat každý, kdo má založen svůj zákaznický účet. Ten získá na základě písemné (!) žádosti podané Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu v Praze a složení zálohy ve výši 2 000,- Kč. Zákazníkům se účtuje 50,- Kč za každou započatou stránku sestavy ve formátu A4. Je tedy zřejmé, že založení účtu pro přístup ke katastru nemovitostí přes Internet má smysl pouze pro ty, kteří jej využívají pravidelně. Ten, kdo informaci z katastru nemovitostí využije pouze jednorázově, bude tedy i nadále muset navštívit nejbližší katastrální úřad. Informaci o celé České republice je dnes již schopen podat každý katastrální úřad díky využívání jednotného systému ISKN s centrální databází.

Každý, kdo uvažuje o využití dostupnosti katastru nemovitostí přes Internet, může předem vyzkoušet zkušební variantu, která nabízí všechny vyhledávací funkce a výstupy, ovšem s fiktivními daty. Za prostudování jistě stojí podrobně vypracovaná nápověda. Částka za využití systému se účtuje v okamžiku vytvoření sestavy na serveru poskytovatele. Znamená to, že pokud uživatel odešle dotaz a následně hned proces přeruší (a nepočká na zobrazení dat), nemůže vyloučit zaúčtování výsledku vyhledávání. Ti, kdo se budou řídit technickými předpoklady pro dálkový přístup do katastru nemovitostí, budou možná zbytečně odrazeni. Zde je totiž uvedeno, že pro zobrazení výstupní sestavy ve formátu PDF je nezbytný prohlížeč Acrobat Reader ve verzi 3.0. Výsledky vyhledávání ve zkušební verzi mi však výstupní sestavu bez problémů zobrazil Acrobat Reader 5.0.

V současné době bylo uzavřeno přibližně 400 smluv s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, polovina z těchto žadatelů již uhradila zálohu a má otevřen svůj zákaznický účet. Zatím s využíváním katastru dálkovým přístupem nemají problémy, ty však mohou nastat při zvýšení počtu uživatelů. Počet uživatelů připojených v jednom okamžiku je totiž omezen. V budoucnu se tak uživatelům může stát, že budou při vyhledávání systémem odmítnuti.

Přístup ke katastru nemovitostí prostřednictvím Internetu nefunguje zcela ideálně a skupina zájemců o katastrální informace, pro kterou je tato varianta smysluplná, je omezená. Přesto uvedení dálkového přístupu do provozu musíme ocenit jako významný krok na cestě k elektronické komunikaci s institucemi veřejné správy.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
GROSSEROVÁ, Helena. Katastr nemovitostí od září v plné verzi. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 9 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-10782. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10782

automaticky generované reklamy