Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Absolventi ÚISK FF UK slavili 50. výročí jeho založení

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Absolventi ÚISK FF UK slavili 50. výročí jeho založení

0 comments

U příležitosti 50. výročí vzniku Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK (od zimního semestru 1950/1951 byl na téže fakultě založen jeho předchůdce - dvouletý lektorát knihovnictví pod vedením PhDr. J. Drtiny) se 25. listopadu 2000 v novém areálu Univerzity Karlovy v Praze 5-Jinonicích uskutečnilo setkání absolventů tohoto nejstaršího oborového akademického pracoviště u nás. Ústav se do těchto prostor přestěhoval na konci června 2000.

Tato akce měla podle očekávání společenský charakter, a tak v projevech přednesenených v hlavní aule hrála ústřední roli minulost. Diskuse o dalších tématech, kterým v hlavním programu nebyla věnována taková pozornost (např. další rozvoj odborného vzdělávání), tak mohly probíhat leda v kuloárech v již méně formální atmosféře. Prof. PhDr. J. Cejpek, CSc., ve svém příspěvku rekapituloval dosavadní vývoj ústavu (s tímto přehledem se mohou čtenáři seznámit v časopise Národní knihovna č. 4/2000). Současný ředitel ÚISK doc. PhDr. R. Vlasák, CSc., jednak charakterizoval profily čtyř skupin absolventů ÚISK (správci historických fondů, vedoucí pracovníci veřejných knihoven, odborníci v oblasti informačních služeb ve vědě a podnikové sféře a informační manažeři), jednak poukázal na zvyšující zájem o studium, který se promítá v rostoucím počtu uchazečů a posluchačů v 90. letech (v roce 2000 se na ÚISK hlásilo celkem 465 lidí, z nichž 70 bylo přijato). Na setkání vystoupili také prof. PhDr. J. Kábrt, CSc., který stál v čele někdejší Katedry vědeckých informací a knihovnictví v letech 1967 až 1989, a Ing. A. Merta, CSc, živoucí legenda oboru.

Účastníkům, jichž se sešlo asi dvě stě (odhady ÚISK o pěti stech absolventech se tak ukázaly nereálné), se představil rovněž Ikaros. Jeho šéfredaktorka Mgr. P. Jedličková informovala o budoucích záměrech jeho vydavatele, občanského sdružení Ikaros. Součástí programu byla také prohlídka prostor, které ÚISK využívá: Knihovny společenských věd, v níž je zpřístupněn i fond ÚISK (který byl původně uložen v Celetné ulici), a dále kanceláří, studoven a počítačových učeben. Zvlášť markantní změna k lepšímu se z hlediska studentů udála ve vybavení výpočetní technikou.

Přečtěte si také postřehy jednoho z účastníků setkání, PhDr. Ivo Brožka. Rádi zveřejníme i další reakce, které nám můžete poslat.


PIC00002 PIC00004 PIC00005 PIC00006 PIC00007 PIC00008
PIC00002.jpg PIC00004.jpg PIC00005.jpg PIC00006.jpg PIC00007.jpg PIC00008.jpg
PIC00009 PIC00011 PIC00012 PIC00013 PIC00015 PIC00017
PIC00009.jpg PIC00011.jpg PIC00012.jpg PIC00013.jpg PIC00015.jpg PIC00017.jpg
PIC00023 PIC00024 PIC00025 PIC00026 PIC00030 PIC00031
PIC00023.jpg PIC00024.jpg PIC00025.jpg PIC00026.jpg PIC00030.jpg PIC00031.jpg
PIC00032 PIC00033 PIC00042 PIC00044
PIC00032.jpg PIC00033.jpg PIC00042.jpg PIC00044.jpg
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Absolventi ÚISK FF UK slavili 50. výročí jeho založení. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 10 [cit. 2023-03-20]. urn:nbn:cz:ik-10650. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10650

automaticky generované reklamy