Setkání absolventů ÚISK FF UK 25. 11. 2000

Úvodní slovo ředitele ÚISK R. Vlasáka (zleva A. Merta, J. Kábrt, vpravo J. Cejpek)

Previous Home Next

PIC00004