Setkání absolventů ÚISK FF UK 25. 11. 2000

Auditorium krátce po zahájení akce ve velké aule nového areálu UK

Home Next

PIC00002