Setkání absolventů ÚISK FF UK 25. 11. 2000

Diskuse probíhala i v samotné aule (vpředu S. Kalkus a V. Fantová).

Previous Home Next

PIC00042