Setkání absolventů ÚISK FF UK 25. 11. 2000

Kuloárové diskuse II: I. Brožek v družném rozhovoru s kolegyněmi.

Previous Home Next

PIC00032