Setkání absolventů ÚISK FF UK 25. 11. 2000

J. Cejpek rekapituluje uplynulých padesát let činnosti ÚISK (platí totéž co u předchozího snímku).

Previous Home Next

PIC00007