Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zdarma na internetu: Přístup k výsledkům výzkumu v elektronické formě bez překážek (Elisabetta Poltronieri, Rosalia Ferrara)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Zdarma na internetu: Přístup k výsledkům výzkumu v elektronické formě bez překážek (Elisabetta Poltronieri, Rosalia Ferrara)

0 comments
Autoři: 

Elisabetta Poltronieri Elisabetta Poltronieri z Istituto Superiore di Sanita si vybrala za cíl představit způsob, jakým je Open Access (OA) prosazován institucí odkud přichází. Založili 2 digitální repozitáře používající DSpace, jejich obsahem jsou (a) výzkumné zprávy pracovníků a (b) zprávy Světové zdravotnické organizace. Repozitář (a) byl založen v r. 2005, obsahuje 16 tis. záznamů, neurčité množství z nich v plném textu. Institut se rozhodl nepublikovat pre-printy kvůli problémům s vydavateli. Snaží se oslovovat ve jménu autorů vydavatele a žádat o souhlas s uložením materiálu. IIS byl jmenován dokumentačním střediskem WHO v roce 1991 a její repozitář (b) spušťen v roce 2005, obsahuje překlady textů do italštiny (plných 400 záznamů! počítají s rozšířením databáze po převodu starších textu). ISS se tedy snaží převést záznamy do OA kompatibilních systémů, zveřejnit výsledky výzkumu a zvyšovat informovanost, propagovat OA mezi italskými vědci.

(text konferenčního příspěvku)

(rca)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Zdarma na internetu: Přístup k výsledkům výzkumu v elektronické formě bez překážek (Elisabetta Poltronieri, Rosalia Ferrara). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2023-12-11]. urn:nbn:cz:ik-12526. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12526

automaticky generované reklamy
registration login password