Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veřejné úřední dokumenty patří i na Internet

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Veřejné úřední dokumenty patří i na Internet

0 comments
Rubrika: 
Coby tzv. osoba samostně výdělečně činná jsem musel, abych dostál svým finančním závazkům vůči státu, provést několik administrativních úkonů. Zhýčkán faktem, že na Internetu si lze třeba přečíst noviny, dozvědět se předpověď počasí nebo kurzy akcií a zjistit vlakové spojení, domníval jsem se, že se tímto způsobem způsobem dostanu k odpovědím na některé otázky, aniž bych ztrácel čas a sebevědomí poté, co ustrašeně zaklepu na dveře příslušného úředníka.

Nechci zbůhdarma kropit prostor určený pro editorial slzami nad vlastními starostmi, nýbrž poukázat na nedostatečné využití Internetu ze strany státních a samosprávných orgánů pro šíření dokumentů, které by měly být zveřejněny nejen pro to, že jde o produkty činnosti organizací financovaných z našich daní, ale hlavně pro to, že je potřebujeme při řešení každodenních problémů. Marně jsem tak pátral na serveru Ministerstva práce a sociálních věcí po oficiálních informacích (o jiných nemá smysl vůbec uvažovat), jak a v jaké výši mám platit příspěvky na důchodové pojištění...

Navzdory těmto zkušenostem netvrdím, že již nepřilétly první vlaštovky - ty však, jak známo, jaro nepřinášejí. A to v době, kdy v poslanecké sněmovně čeká na další projednání - poté, co prošel prvním čtením - návrh zákona o svobodě informací, který by měl specifikovat obecná ustanovení v Listině základních práv a svobod. V únorovém čísle jsme s povděkem upozornili na předsevzetí Tošovského kabinetu zpřístupnit schválené materiály v rámci jeho webovské prezentace. Ledy se skutečně pohnuly - můžeme jednak prohlížet usnesení vlády počínaje 1. lednem 1993 nebo vyhledávat v plných textech, jednak nahlédnout do programu příští schůze. Pozadu nezůstávají ani některé městské a okresní úřady, pokud na svých WWW stránkách překročily svůj stín, tedy nevěnují pozornost výhradně slavné historii, přírodním a architektonickým krásám, a poskytují v on-line režimu vyhlášky a jiné předpisy, zprávy ze zasedání zastupitelstev (jako v případě Uherského Brodu nebo Prahy na její elektronické vývěsce). Zajímavý výstup lze čekat ze spolupráce OkÚ v Českém Krumlově s tamějšími kulturními a vzdělávacími institucemi, pokud lze soudit z naznačeného záměru.

Neholduji pro to, aby Internet nahradil tradiční, předepsané formy zveřejnění informací úředního charakteru (konečně by to ani nebyl splnitelný požadavek vzhledem k nízkému podílu lidí, kteří mají přístup k Internetu a stavěly by se tak nové bariéry), avšak měli bychom jej brát v úvahu jako pro tyto účely vhodné komplementární médium.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Veřejné úřední dokumenty patří i na Internet. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 5 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-12432. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12432

automaticky generované reklamy
registration login password