státní správa

Nová pravidla tvorby přístupného webu

English title: 
New Web Accessibility Guidelines
Abstract: 

New Accessibility Guidelines for the web sites of a public administration were published in mid June 2007. The content of these guidelines has provoked big discussion.

17. července 2007 byla české veřejnosti oznámena zpráva o vydání nových pravidel tvorby přístupného webu. Pravidla jsou zveřejněna na adrese http://www.pravidla-pristupnosti.cz/. Tato informace na českém internetu rozvířila velkou diskusi.

Vavříková, Lucie. Nová pravidla tvorby přístupného webu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 21.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4276>. urn:nbn:cz:ik‐004276. ISSN 1212-5075.

Role veřejných knihoven v rámci veřejné správy (Bohumil Pechr, MI ČR)

Role veřejných knihoven v rámci veřejné správy vychází ze záměrů Státní informační a komunikační politiky, přičemž kromě projektu Informatizace knihoven jde zejména o podporu knihoven jako informačních center obcí a zvýšení kvalifikace jejich pracovníků, s návazností na zpřístupnění informací a portálů státní a veřejné správy. V rámci projektu Informatizace knihoven, který je koordinován Ministerstvem Informatiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem Kultury ČR, bylo za rok 2003 připojeno na Internet celkem 343 knihoven.

Ikaros, redakce. Role veřejných knihoven v rámci veřejné správy (Bohumil Pechr, MI ČR). Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 5/2 [cit. 21.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1649>. urn:nbn:cz:ik‐001649. ISSN 1212-5075.

Národní knihovna ČR se zapojila do stávky aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl III

Po dvou předchozích článcích týkajících se připravovaných protestů odborářů (vč. odborů knihovnických) jsme vás v tomto čísle Ikara chtěli informovat o tom, jakým způsobem v knihovnách a z pohledu knihoven dvě zářijové protestní akce proběhly. Předsedkyně Odborového svazu pracovníků knihoven (OPSK) Dana Menšíková bohužel na opakovanou žádost redakce o globální informace nereagovala.

Ikaros, redakce. Národní knihovna ČR se zapojila do stávky aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl III. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 21.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1484>. urn:nbn:cz:ik‐001484. ISSN 1212-5075.

Září bude pro odboráře horké aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl II

V minulém čísle Ikara jsme vás informovali o připravovaných protestech odborů proti vládnímu návrhu reformy veřejných financí a důsledkům zavedení 16 platových tříd pro zaměstnance rozpočtových a příspěvkových organizací a zapojení Odborový svaz pracovníků knihoven (OSPK) do těchto aktivit. Protesty se chystají na září, kdy vládní návrh bude projednáván v parlamentu a poslanci zde mohou předkládat vlastní pozměňovací návrhy.

Celbová, Iva. Září bude pro odboráře horké aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl II. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 21.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1472>. urn:nbn:cz:ik‐001472. ISSN 1212-5075.

Knihovnické odbory protestují proti návrhu reformy veřejných financí

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) v posledních týdnech podniká řadu akcí a jednání, kdy se snaží prosadit své připomínky k vládnímu návrhu reformy veřejných financí, potažmo k důsledkům zavedení 16 platových tříd pro zaměstnance rozpočtových a příspěvkových organizací. A to i přesto, že mezinárodní instituce i domácí ekonomové většinou považují navrženou reformu za málo razantní.

Celbová, Iva. Knihovnické odbory protestují proti návrhu reformy veřejných financí. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 8 [cit. 21.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1455>. urn:nbn:cz:ik‐001455. ISSN 1212-5075.

Internet ve státní správě a samosprávě po šesté

Ve dnech 24. a 25. března 2003 se v Hradci Králové uskutečnil již šestý ročník konference "Internet ve státní správě a samosprávě" (ISSS 2003). Stejně jako v uplynulých pěti letech se zde opět setkali zástupci státní správy a samosprávy, politici, manažeři, odborníci z oblasti ICT i zahraniční hosté.

Jedličková, Petra. Internet ve státní správě a samosprávě po šesté. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 4 [cit. 21.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1308>. urn:nbn:cz:ik‐001308. ISSN 1212-5075.

Pár poznámek ke konferenci ISSS

K Březnu-měsíci Internetu již neodmyslitelně patří konference Internet ve státní správě a samosprávě, jejíž pátý ročník se uskutečnil v Hradci Králové ve dnech 25. a 26. března 2002.

Vojtášek, Filip. Pár poznámek ke konferenci ISSS. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 4 [cit. 21.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/939>. urn:nbn:cz:ik‐000939. ISSN 1212-5075.

Marné hledání katastru nemovitostí na Internetu

V deníku MF Dnes ze 7. 4. 2001 byla na titulní straně uveřejněna zpráva "Výpisy z katastru jsou na Internetu". O zpřístupnění katastru nemovitostí na Internetu se výslovně zmiňuje Akční plán realizace státní informační politiky do roku 2002.

Grosserová, Helena. Marné hledání katastru nemovitostí na Internetu. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit. 21.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/751>. urn:nbn:cz:ik‐000751. ISSN 1212-5075.

Katastr nemovitostí od září v plné verzi

Již od 23. června 2001 existuje možnost využít dálkový přístup ke Katastru nemovitostí prostřednictvím Internetu (ISKN). K dispozici byly dány údaje z těch katastrálních úřadů, ve kterých již proběhla migrace dat do nového systému. Od počátku září jsou k dispozici kompletní údaje z celé republiky, poslední tři katastrální úřady skončily migraci dat ke 2. 9. 2001.

Grosserová, Helena. Katastr nemovitostí od září v plné verzi. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 21.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/816>. urn:nbn:cz:ik‐000816. ISSN 1212-5075.

Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje zrušena

Bez tradičního zdroje finančních prostředků v oblasti výzkumu a vývoje se budou muset knihovny v příštím roce obejít poté, co Ministerstvo kultury ČR nečekaně zrušilo veřejnou soutěž na řešení programových projektů výzkumu a vývoje v rámci programu Zpřístupňování a ochrana knihovních fondů formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet v souvislosti s vytvářením infomační společnosti. Program byl vyhlášen 20. června 2001.

Vojtášek, Filip. Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje zrušena. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 21.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/847>. urn:nbn:cz:ik‐000847. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah