státní správa

Nová pravidla tvorby přístupného webu

English title: 
New Web Accessibility Guidelines
Abstract: 

New Accessibility Guidelines for the web sites of a public administration were published in mid June 2007. The content of these guidelines has provoked big discussion.

17. července 2007 byla české veřejnosti oznámena zpráva o vydání nových pravidel tvorby přístupného webu. Pravidla jsou zveřejněna na adrese http://www.pravidla-pristupnosti.cz/. Tato informace na českém internetu rozvířila velkou diskusi.

Vavříková, Lucie. Nová pravidla tvorby přístupného webu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4276>. urn:nbn:cz:ik‐004276. ISSN 1212-5075.

Role veřejných knihoven v rámci veřejné správy (Bohumil Pechr, MI ČR)

Role veřejných knihoven v rámci veřejné správy vychází ze záměrů Státní informační a komunikační politiky, přičemž kromě projektu Informatizace knihoven jde zejména o podporu knihoven jako informačních center obcí a zvýšení kvalifikace jejich pracovníků, s návazností na zpřístupnění informací a portálů státní a veřejné správy. V rámci projektu Informatizace knihoven, který je koordinován Ministerstvem Informatiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem Kultury ČR, bylo za rok 2003 připojeno na Internet celkem 343 knihoven.

Ikaros, redakce. Role veřejných knihoven v rámci veřejné správy (Bohumil Pechr, MI ČR). Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 5/2 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1649>. urn:nbn:cz:ik‐001649. ISSN 1212-5075.

Národní knihovna ČR se zapojila do stávky aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl III

Po dvou předchozích článcích týkajících se připravovaných protestů odborářů (vč. odborů knihovnických) jsme vás v tomto čísle Ikara chtěli informovat o tom, jakým způsobem v knihovnách a z pohledu knihoven dvě zářijové protestní akce proběhly. Předsedkyně Odborového svazu pracovníků knihoven (OPSK) Dana Menšíková bohužel na opakovanou žádost redakce o globální informace nereagovala.

Ikaros, redakce. Národní knihovna ČR se zapojila do stávky aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl III. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1484>. urn:nbn:cz:ik‐001484. ISSN 1212-5075.

Září bude pro odboráře horké aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl II

V minulém čísle Ikara jsme vás informovali o připravovaných protestech odborů proti vládnímu návrhu reformy veřejných financí a důsledkům zavedení 16 platových tříd pro zaměstnance rozpočtových a příspěvkových organizací a zapojení Odborový svaz pracovníků knihoven (OSPK) do těchto aktivit. Protesty se chystají na září, kdy vládní návrh bude projednáván v parlamentu a poslanci zde mohou předkládat vlastní pozměňovací návrhy.

Celbová, Iva. Září bude pro odboráře horké aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl II. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1472>. urn:nbn:cz:ik‐001472. ISSN 1212-5075.

Knihovnické odbory protestují proti návrhu reformy veřejných financí

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) v posledních týdnech podniká řadu akcí a jednání, kdy se snaží prosadit své připomínky k vládnímu návrhu reformy veřejných financí, potažmo k důsledkům zavedení 16 platových tříd pro zaměstnance rozpočtových a příspěvkových organizací. A to i přesto, že mezinárodní instituce i domácí ekonomové většinou považují navrženou reformu za málo razantní.

Celbová, Iva. Knihovnické odbory protestují proti návrhu reformy veřejných financí. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 8 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1455>. urn:nbn:cz:ik‐001455. ISSN 1212-5075.

Internet ve státní správě a samosprávě po šesté

Ve dnech 24. a 25. března 2003 se v Hradci Králové uskutečnil již šestý ročník konference "Internet ve státní správě a samosprávě" (ISSS 2003). Stejně jako v uplynulých pěti letech se zde opět setkali zástupci státní správy a samosprávy, politici, manažeři, odborníci z oblasti ICT i zahraniční hosté.

Jedličková, Petra. Internet ve státní správě a samosprávě po šesté. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 4 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1308>. urn:nbn:cz:ik‐001308. ISSN 1212-5075.

Pár poznámek ke konferenci ISSS

K Březnu-měsíci Internetu již neodmyslitelně patří konference Internet ve státní správě a samosprávě, jejíž pátý ročník se uskutečnil v Hradci Králové ve dnech 25. a 26. března 2002.

Vojtášek, Filip. Pár poznámek ke konferenci ISSS. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 4 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/939>. urn:nbn:cz:ik‐000939. ISSN 1212-5075.

Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje zrušena

Bez tradičního zdroje finančních prostředků v oblasti výzkumu a vývoje se budou muset knihovny v příštím roce obejít poté, co Ministerstvo kultury ČR nečekaně zrušilo veřejnou soutěž na řešení programových projektů výzkumu a vývoje v rámci programu Zpřístupňování a ochrana knihovních fondů formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet v souvislosti s vytvářením infomační společnosti. Program byl vyhlášen 20. června 2001.

Vojtášek, Filip. Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje zrušena. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/847>. urn:nbn:cz:ik‐000847. ISSN 1212-5075.

Lobování programu VISK se soustřeďuje na členy rozpočtového výboru

O financování programu VISK v příštím roce se s definitivní platností rozhodne při druhém čtení upravené verze vládního návrhu státního rozpočtu na nadcházející schůzi poslanecké sněmovny. Ta začala 27. listopadu, ale podle předběžného harmonogramu tento klíčový zákon přijde na pořad jednání nejdříve 14. prosince. Podle poslance V. Mlynáře (4K) výsledek hlasování s největší pravděpodobností předurčí usnesení rozpočtového výboru, jehož schůze se uskuteční 10. prosince.

Vojtášek, Filip. Lobování programu VISK se soustřeďuje na členy rozpočtového výboru. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/869>. urn:nbn:cz:ik‐000869. ISSN 1212-5075.

Na financování VISK uvolněno 50 miliónů

Grantový program VISK bude pokračovat přinejmenším v roce 2002. Rozhodla o tom poslanecká sněmovna při třetím čtení druhé verze zákona o státním rozpočtu 18. prosince 2001, když schválila návrh rozpočtového výboru, aby na financování VISK byla v kapitole Ministerstva kultury ČR vyčleněna částka 50 miliónů korun. Pro tento návrh hlasovalo 131 poslanců a proti bylo 50. Naopak byl zamítnut pozměňovací návrh J. Gongola (KSČM), člena rozpočtového výboru, aby položka VISK byla navýšena o dalších třicet miliónů.

Vojtášek, Filip. Na financování VISK uvolněno 50 miliónů. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/892>. urn:nbn:cz:ik‐000892. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah