Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Učitelský summit 2016

Čas nutný k přečtení
11 minut
Již přečteno

Učitelský summit 2016

0 comments
Autoři: 

V sobotu 14. dubna 2016 se v prostorách International School of Prague v Praze-Nebušicích konal v pořadí již 6. ročník učitelského summitu. Stejně jako v předchozích letech se i Učitelský summit 2016 věnoval využití moderních technologií ve vzdělání. Účastníky na summitu přivítal odborník na Apple technologie Petr Mára a zástupce organizátora, společnosti 24U, Jan Jílek.

Ohlédnutí za historií i pohled do budoucnosti

Úvodní keynote si na rozdíl od předchozích ročníků nepřipravil žádný zahraniční host, ale již zmiňovaný Petr Mára, který se ve svém příspěvku "Proč se bez iPadů neobejdeme a co nás čeká a (asi) nemine" ohlédl za uplynulými pěti lety[1] učitelských summitů a obecně za posledními pěti lety ve světě Apple technologií.

Zaměřil se samozřejmě především na oblast školství, kde zejména iPady v posledních letech našly poměrně velké využití. Člověk si ani neuvědomí, že iPady jsou na trhu jen něco přes pět let, a za tuto dobu prošly ohromným vývojem a bez velké nadsázky se jim podařilo změnit svět a najít si své místo ve školství, ve zdravotnictví či u kreativních profesí.

Jen pro zajímavost: iPad Air 2 z roku 2014 má ve srovnání s prvním iPadem z roku 2010 až 12x rychlejší procesor a až 180x rychlejší grafický čip - a současně váží zhruba o třetinu méně, a to při stejné celodenní (cca desetihodinové) výdrži na baterii, která již od první generace odlišovala iPad od konkurenčních tabletů.

Jak pan Mára také zdůraznil, společně s vyšším výkonem a stále lepším softwarem se mění i pohled na tablety jako takové. Původní vnímání, že mobily a tablety jsou určené jen pro konzumaci obsahu a počítače pro tvorbu už přestává platit – resp. základní rozdělení stále trvá, a přinejmenším díky ergonomii pravděpodobně i přetrvá, ale faktem je, že schopnosti mobilních zařízení se stále rozšiřují a není již problém na tabletech vytvářet dokumenty, prezentace či tabulky, editovat video či pracovat s grafikou.

Budoucnost pan Mára tedy vidí zejména v dalším rozšiřování "Post PC" technologií a stále větším důrazu na mobilní řešení a aplikace. Pozitivním trendem také je, že ruku v ruce s novými technologiemi přichází i uživatelská přívětivost. Tu pan Mára ilustroval na certifikaci  OSX Support Essentials pro Mac, kterou si musí pravidelně obnovovat a ke které je každoročně aktualizovaná mnohasetstránková dokumentace. Pro iOS ale podobná příručka ani neexistuje, protože systém z uživatelského hlediska "zkrátka funguje" a v případě větších problémů vše vyřeší obnova ze zálohy v iCloudu.

To ale samozřejmě neznamená, že by iOS nenabízel pokročilé funkce; naopak, iPady už jsou plně připravené i k firemnímu nasazení, podporují potřebná zabezpečení a certifikáty, VPN či vzdálenou správu, a díky kombinaci hardwaru, softwaru a celodenní výdrže dokáží v řadě případů počítače skutečně nahradit - zejména pak při práci "on the go" (tj. na cestách či v terénu).

Výprava do České Kamenice

Po Petru Márovi vystoupil Daniel Preisler, ředitel Základní školy T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice, který se ve svém příspěvku věnoval více než pětileté historii summitu, více než pětileté historii Apple technologií v Kamenici a obecně přítomnosti a budoucnosti iPadu na školách.

Co se týče "iPadů v ČR" (potažmo iPadů v České Kamenici), vše začalo v roce 2011, kdy se iPady objevily i na našem trhu a vznikla například i česká komunita iSEN. Toto období bylo zejména ve znamení inspirací ze zahraničí a prvních jednoduchých aplikací (např. různé skládačky nebo doplňování i/y).

V roce 2013 pak v Kamenici odstartoval projekt výuky s iPady v modelu 1:1 (tj. jeden iPad pro každého studenta). Projekt byl (z hlediska výuky) úspěšný, ale pan Praisler zmínil, že už by ho neopakoval – působil totiž mezi pedagogy i rodiči zlou krev (kdo do té třídy bude chodit, kdo tam bude učit atd.).

V zahraničí je oproti tomu kladen velký důraz na inkluzi a technické vybavení se na výuku často zapůjčuje. U nás je v tomto směru situace o něco složitější, protože je to jednak pro české školy finančně náročné, a jednak je to složité i technicky – a ačkoliv např. vozíky s iPady nejsou až takový problém, zatím chybí např. možnost multilicencí či použitelný software na správu více zařízení.

Co se týče budoucnosti iPadů na školách, důležité je nedělat kompromisy (16 GB paměti je málo), nesnažit se hned o model 1:1 a začít spíše s mobilní učebnou a v neposlední řadě je také potřeba najít zapáleného člověka. Obecně je také důležité, aby učitelé drželi "krok s dobou", technika byla využívána pokud možno kreativně (tj. nesuplovat jen klasické učebnice) a důležité je také nenechat se odradit a nečekat, že přijde nějaká pomoc "shůry" (např. od MŠMT).

Tak či tak, inovaci výuky nepřináší MŠMT, město nebo Česká školní inspekce; ale kolegyně, rodiče, případně ředitel. Proto je důležité nebát se nových věci a být iniciativní. A případnou pomocnou ruku v začátcích poskytnou třeba již existující komunity, jako již zmiňovaný iSEN, 24U, iPad ve výuce, Učíme moderně atd.

Přínos iPadů ve výuce

Na příspěvek pana Preislera navázali Libor Klubal, učitel matematiky, informatiky a programování na ostravském Wichterlově gymnáziu a Vojtěch Gybas, který učí ve speciální základní škole v Bruntále, kteří si položili otázku, jestli mají iPady ve výuce vůbec smysl – a prezentovali výsledky výzkumu, který se touto otázkou zabýval.

Výzkum probíhal na obou úrovních, se kterými mají přednášející zkušenosti, tj. na základní škole a ve speciální škole. A výsledky byly poměrně pozitivní. Ukázalo se, že např. ve speciální škole iPady velmi dobře doplňují a kompenzují nedostatek výukových materiálů, přičemž na prvním místě (co se týče přínosu), se umístily fyzické nástroje (jako pastelky a nůžky), a na druhém už tablety.

Na základních školách výrazný nedostatek materiálů není, a tak se autor zaměřil na jedno konkrétní téma – na aktivitu dětí ve výuce matematiky, zejména z hlediska stráveného času a chybovosti. A i zde byl výsledek pozitivní: u žáků, kteří látku umí dobře, byly výsledky (papír / tablet) podobné; u žáků, kteří měli s příklady problémy, byla chybovost sice opět podobná, ale s tablety se alespoň snížil čas věnovaný řešení.

iPad jako digitální slabikář

Zajímavou (a zábavnou) přednášku si připravil Tomáš Kováč ze ZŠ v Nové Bělé, který se zaměřil na výuku čtení s využitím moderních i nemoderních technologií, jako jsou tablety – ale i tužka a papír.

Co se týče výuky čtení, idea byla taková, že děti už od první třídy umí aspoň pár písmenek – například hláskovat svoje jméno. V Nové Bělé proto při výuce zkombinovali "fyzické" pomůcky i ty virtuální. Na zdi ve třídě tak žáci mají své obrysy, do kterých si píší písmenka, která už umí, přičemž pro snazší zapamatování si sami kreslí obrázky a tvoří věty s novými písmenky (např. "Beruška spí v boudě" pro písmeno "B").

Výhodou iPadů oproti sešitům bylo v rámci tohoto přístupu zejména snadné sdílení vět a obrázků, a to včetně zvuků (tj. výslovnosti). Žáci si také nakonec na iPadu vytvořili i vlastní slabikář (vlastní slova, věty a obrázky). K procvičování využíval aplikaci Bitsboard, kterou nám na závěr také v krátkosti představil.

Na houpačce s komunitou iSEN

Jako další vystoupily Iva Jelínková a Lenka Říhová z již zmiňované komunity iSEN, které se podobně jako ostatní příspěvky letošního summitu věnovaly ohlédnutí za uplynulými pěti lety. A protože mezi základní témata summitu patří moderní technologie a sdílení zkušeností, výběr fotek, vzpomínek, přednášek, a zážitků vytvořily v aplikaci SeeSaw.

Kdo ale aplikaci (nebo potřebný QR kód) nemá, nemusí být smutný - digitální portfolio učitelského summitu je k dispozici také na adrese http://blog.seesaw.me/portfolious. Jako zástupce Ikara mě také potěšilo, že naše pravidelné reportáže ze summitu posloužily i jako zdroj informací pro toto "digifolium".

24U a iKufr

Poslední příspěvek dopolední sekce si jako již tradičně připravil zástupce společnosti 24U Jan Jílek, který se podobně jako Iva Jelínková a Lenka Říhová ohlédl do historie, ovšem tentokrát z pohledu organizátorů.

A vybavil se i několika zajímavými statistickými údaji – například že za uplynulých pět ročníků navštívilo učitelské summity celkem 644 účastníků (z 282 škol), či že od prvního učitelského summitu uplynulo 1808 dnů. Za zmínku také stálo, že do projektu "iPad pro učitele", který 24U nabízí, se zapojilo celkem 500 škol, přičemž 80% si iPad nakonec odkoupilo.

V neposlední řadě pan Jílek jako již tradičně představil oblíbené iKufr, který letos doplnily i tašky iTašky vhodné zejména pro menší třídy nebo pro školy, které jsou ve více patrech a nosit celý kufr by bylo nepohodlné. 24U také nabízí zapůjčení iPadů (na den, na týden i déle) a současně i školení, včetně několika nově akreditovaných kurzů. Podrobnosti jsou jako již tradičně na adrese http://skolstvi.24u.cz.

Odpolední workshopy

Odpoledne se jako již tradičně konala série workshopů. Ty se věnovaly celé řadě zajímavých témat - od zabezpečení a správy iPadů po tvorbu digitálních portfolií a od "App Smashingu" po e-učebnice.

Co se týče zabezpečení, soukromí a správy iPadů, o tomto tématu na svém technicky zaměřeném workshopu hovořil Petr Mára, kde hovořil jak o možnostech rychlého nastavení více zařízení, tak o jejich vzdálené správě v rámci tzv. MDM, neboli Mobile Device Management (management mobilních zařízení).

V první části se věnoval zejména nástroji Apple Configurator, což je aplikace, která uživateli nabízí možnost vyvořit si šablony pro správu iPadů (např. update, první nastavení atd.), umožňuje vytvoření tzv. "supervised device" (které nabízí více možných restrikcí, což se hodí pro zapůjčení iPadů na konferencích), umožňuje nastavit blacklisty či whitelisty serverů, upřesnit možnost přihlášení, nastavení mailů atd. Nabízí dokonce i možnost instalovat vlastní písma (např. firemní nebo školní fonty). Aplikace je nástupcem programu iPhone Configuration Utility a pro Mac je zdarma. Pro Windows bohužel zatím není k dispozici.

Co se týče MDM (mobile device management), typickým zástupcem je například Meraki od společnosti Cisco. Systém svým správcům nabízí základní informace o připojených iPadech (jako název či IP adresu), odhadovanou lokaci podle WiFi (Apple neumožňuje třetím stranám přímý přístup k datům geolokace) a další zajímavé funkce, jako je možnost vzdáleného uzamčení, vzdáleného smazání, odeslání notifikace atd.

Co se týče správy programového vybavení (tj. nainstalovaných aplikací), situace je trochu složitější. Ideální situace je, když má každý uživatel vlastní AppleID (a aplikace si koupí); v praxi se ale často používá "sdílení" aplikací přes jedno společné AppleID, což samozřejmě není úplně v pořádku. Bohužel, u nás zatím není k dispozici VPP, neboli Volume Purchase Program, který by mohl správu iPadů výrazně usnadnit.

Jednou z posledních zajímavostí, kterou pan Mára v rámci tohoto tématu zmínil, je caching server, který je zejména pro větší školy či firmy téměř nezbytný. Jak už název napovídá, jedná se o server, který dokáže kešovat data, která jsou potřeba pro správu iPadů – typicky například aktualizace. Velkou aktualizaci iOS si tak nemusí ve školní síti stahovat samostatně 300 iPadů, ale balík dat se z internetu stáhne jednou a jednotlivé iPady si ho stahují již z lokálního cachovacího serveru. Drobnou nevýhodou je, že i tato služba je k dispozici jen pro Macy, ale zase takový server stačí jeden, což není tak nákladné.

Druhý workshop, který jsem navštívil, vedl již zmiňovaný Libor Klubal z Wichterlova gymnázia, který v něm představil svých "TOP 5 za 5 let s iPadem". Přehled nejoblíbenějších nástrojů prezentoval ve formě vzorové hodiny a informace sdílel formou vzorového kurzu na platformě iTunes U.

Jako první přišly na řadu některé oblíbené výukové aplikace, jako Algebra Touch či Orbit Integers, která kombinuje výuku se soutěží. Poté představil zajímavou "písemkovou" aplikaci s možností zpětné vazby v reálném čase, u které je hned vidět, která otázka dělá žákům problémy, kdo je pomalý, kdo dělá chyby atd.

Jako další přišla na řadu zábavná testovací aplikace Kahoot, ve které se otázky se objevují na obrazovce a žáci odpovídají na svých tabletech ve formě barevných tvarů a soutěží o čas (čím dříve odpoví, tím více bodů dostanou) – což je ideální na procvičování stejné sady otázek, kde se žáci brzy naučí správné odpovědi a začnou soutěžit o nejrychlejší čas.

V tomto ohledu mimochodem pan Klubal zmínil, že obecně nedoporučuje, aby žáci používali vlastní zařízení, protože někomu to pak nefunguje, někdo má pomalý nebo nekompatibilní tablet atd. A zejména u testových a evaluačních aplikací je důležité, aby se mohli všichni připojit a nikdo s tím nemusel bojovat.

Další diskutované téma bylo iPad jako vizualizér. Spojení kamery v iPadu a AppleTV je totiž ideální cestou, jak něco všem ukázat, udělat si fotku, natočit video atd. Zároveň je k dispozici celá řada často i velmi levných "udělátek", která se dají dokoupit – např. levná plastová lupa nebo levný mikroskop ve formě klipu na iPad (což pana Klubala prý stálo v přepočtu 30 Kč a 90 Kč). Video ukázky může také skvěle doplnit například aplikace Stage Pro, která umožňuje do obrazu kreslit, přidávat štítky atd.

Jako svou úplně nejoblíbenější a nejpoužívanější aplikaci pan Klubal označil aplikaci Explain Everything, která nabízí interaktivní screencasting, tj. možnost sdílet grafy, tabulky, obrázky a videa z učitelova iPadu se třídou a možností vkládání šipek, popisků, tvarů i animací. Velkou výhodou aplikace je i tzv. nekonečné plátno, které se dá posouvat do všech směrů i "dovnitř" a "ven" (což pan Klubal ilustroval na ukázce počítačových dat, kdy obrázek zoomoval od bitů a bytů, přes soubor až k záznamovému médiu). Postup či animace je samozřejmě možné nahrát, doplnit o komentář a snadno sdílet.

Na závěr nás pan Klubal pozval na Letní školu "Tvoříme s iPadem a pro iPad" v Jeseníkách, kde bylo vloni 84 účastníků a letos se bude konat v termínu 8. až 11. srpna 2016.

Závěr

Po odpoledních workshopech přišlo na řadu tradiční závěrečné rozloučení ze strany organizátorů, poděkování partnerům, losování tomboly a jako obvykle i společná fotografie, kterou je rok od roku obtížnější pořídit, protože účastníků je čím dál více.

Další informace o Učitelském summitu jsou k dispozici například na webových stránkách ucitelskysummit.cz, případně v archivu časopisu Ikaros, který tento summit pokrývá již od prvního ročníku.

Poznámka:
  1. Aby v tom číslování bylo aspoň trochu jasno - letošní učitelský summit byl 6. ročníkem, ale v pořadí již sedmým učitelským summitem – v roce 2012 se totiž konal jeden bonusový summit pro speciální školy. Ovšem v době konání prvního ročníku v roce 2011 ještě iPady v ČR v prodeji nebyly, a tak ho někteří zpětně označují za nultý ročník a letošní tedy jako pátý. Což ale vnímám jako zbytečný chaos a proto zůstávám u tradičního číslování :)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Učitelský summit 2016. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 5 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-17767. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17767

automaticky generované reklamy