bezpečnost informačních systémů

Bezpečnost dat v informačních systémech

English title: 
Data security of information systems
Abstract: 

The article aims on analysis of contemporary authentication methods. Besides description of global principles the emphasis is placed on detailed analysis and summary of implementation specifics. The first part of the document reports on determination of element concepts within the area of data security. The fundamental part is devoted to problems of logical layer in data security - especially the possibilities of users' security in information systems. The article is also providing the reader with summary and comparison of three authentication methods. As a practical example SWOT analysis of individual methods was performed. The last part is summarizing the observations achieved while analyzing particular authentication methods described. As a conclusion the author suggests adequate solutions for user authentication.

1.  Úvod do bezpečnosti informačních technologií

Společnost založená na znalostech, která využívá moderní informační technologie (IT) v každodenním životě, je a bude stále více ohrožena úmyslným či neúmyslným zneužitím těchto technologií. Současně ale vhodné využití informačních technologií nabízí velký potenciál pro ochranu společnosti před různými typy hrozeb, včetně terorismu. Předmětem mého výzkumného záměru jsou proto informační technologie z hlediska bezpečnosti. Jedná se zejména o systematické rozvíjení konceptu „návrhu pro bezpečnost“ (design for security) v oblasti informačních technologií (tj. vývoj IT s ohledem na jejich spolehlivost a bezpečnost) a možnosti využití informačních technologií pro posílení bezpečnosti společnosti a vytváření nových přístupů k analýze, monitorování a předvídání potenciálně nebezpečných aktivit.

Knopová, Martina. Bezpečnost dat v informačních systémech. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 6 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6946>. urn:nbn:cz:ik‐006946. ISSN 1212-5075.

O knize Úvod do eGovernmentu

English title: 
On the book "Introduction to eGovernment"
Abstract: 

In July 2007 a publication Introduction to eGovernment was published by Government of the Czech Republic. This article summarize the content of the book; it covers development of eGovernment in Czech Republic, communication security of the system, examples of electronic applications are noticed. The book goes into general rules and information ot the document management system, a broad issue of the open formats and Open Source is mentioned, the end of book is dedicated to commercial applications used in the Czech Republic.


Štědroň, Bohumír. Úvod do eGovernmentu : právní a technický průvodce. Praha : Úřad vlády české republiky, 2007. ISBN 978-80-87041-25-3.

Vavříková, Lucie. O knize Úvod do eGovernmentu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4403>. urn:nbn:cz:ik‐004403. ISSN 1212-5075.

Informačné systémy a škodlivé kódy od A po Z

English title: 
Information systems and malware from „A“ to „Z“
Abstract: 

The article introduces the basic and most figured malware, which can Internet users found on the computer (e.g. virus, worm, spam, spyware, bots, payload, adware, hijack, hoax). The article also introduces basic safeguards, which can keep computer clean. This article is like small encyclopedia for every user and administrator.

Rozvojom informačno-komunikačných technológií a ich búrlivým presadzovaním do takmer všetkých pracovných činností, sa zmenil aj prístup k týmto prostriedkom. Už nie sú len záujmom úzkej skupiny nadšencov, ale stali sa súčasťou života každého z nás. V súčasnej dobe sa len veľmi ťažko nájdu odvetvia alebo činnosti, do ktorých tieto technológie ešte neprenikli. Informácie, procesy alebo služby sa stali životne dôležitými aktívami každej organizácie.

Loveček, Tomáš. Informačné systémy a škodlivé kódy od A po Z. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4048>. urn:nbn:cz:ik‐004048. ISSN 1212-5075.

Konference Internet a bezpečnost organizací

Dne 20. března 2007 proběhl IX. ročník konference Internet a bezpečnost organizací, pořádaný Fakultou managementu a ekonomiky a Fakultou aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tématem konference byla: Informační a datová bezpečnost na Internetu v kontextu krizového řízení, strategického rozhodování a konkurenceschopnosti organizací.

Jansa, Václav. Konference Internet a bezpečnost organizací. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4040>. urn:nbn:cz:ik‐004040. ISSN 1212-5075.

Bezpečnost informací

Abstract: 

Článek rekapituluje problematiku informační bezpečnosti. Pozornost je zaměřena mimo počítačové informační technologie a soustřeďuje se na souvislost se systémy zajištění jakosti a na úvodní praktický kontakt s informační bezpečností.

Kvalita a informační bezpečnost

Pojem informační bezpečnosti staví na definici bezpečné informace, tedy takové, jejíž důvěrnost, integrita a dostupnost jsou zachovány [1]. Důvěrností se rozumí zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kdo jsou k přístupu oprávněni, integrita znamená zajištění správnosti a úplnosti informací a metod jejich zpracování a konečně dostupnost informace je totéž, co její použitelnost pro oprávněné uživatele v okamžiku potřeby.

Kostiha, František. Bezpečnost informací. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 5 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3332>. urn:nbn:cz:ik‐003332. ISSN 1212-5075.

EU a hackeři, viry a podvodníci, aneb Společně proti počítačové kriminalitě

Nevím, jak dlouho dopředu se plánuje program jednání Evropské komise, ale určitě nikdo nepředpokládal, že návrh Rámcového rozhodnutí Rady o "Útocích proti informačním systémům" bude schválen právě ve dnech, kdy se zásluhou wormu Klez počítačové sítě po celém světě zahlcují e-maily s věru neodolatelnými předměty.

Čadilová, Kateřina. EU a hackeři, viry a podvodníci, aneb Společně proti počítačové kriminalitě. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 5 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1011>. urn:nbn:cz:ik‐001011. ISSN 1212-5075.

Mha přede mnou, mha za mnou - hoaxes útočí na lidskou solidaritu

Otevřete-li mail s názvem JOIN THE CREW, nahraje se do Vašeho počítače nový virus a smaže celý harddisk… Toto je pravdivý příběh: moje známá si v kině sedla na injekční stříkačku.

Činčera, Jan. Mha přede mnou, mha za mnou - hoaxes útočí na lidskou solidaritu. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/931>. urn:nbn:cz:ik‐000931. ISSN 1212-5075.

Mýty hackerské dekonstrukce

Počítačové pirátství existuje již od samého počátku vzniku a vývoje počítačových sítí a miniaturizace úložných médií. První pokus proniknout do počítačové sítě byl zaznamenán v 60. letech, v době zrodu americké, původně armádní počítačová sítě Arpanet - předchůdce dnešního Internetu. Konec 70. a začátek 80. let byl ve znamení přechodu z magnetopáskových médií na kazety a později diskety, masivního nárůstu uživatelů 8-bitových počítačů, vzniků stovek a tisíců počítačových her.

Vaněk, Aleš. Mýty hackerské dekonstrukce. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/907>. urn:nbn:cz:ik‐000907. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah