Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

S Jitkou Motejzíkovou o světě neslyšících a posílání knih poštou

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

S Jitkou Motejzíkovou o světě neslyšících a posílání knih poštou

0 comments
Anglicky
English abstract: 
In this interview, we focus on the communication of deaf readers. Aside from the motivations of a teacher and worker at the center for deafness, we will learn about the services of the center’s library, which includes the educational DVD concerned parents’ communication with deaf children, collaboration on projects or mailing books to the readers.
Rubrika: 

Mgr. Jitku Motejzíkovou znám z vysokoškolských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studovala obor Český jazyk a literatura a taktéž „můj“ obor Čeština v komunikaci neslyšících. Scházely jsme se na společných seminářích a přednáškách. Vždy na mě působila jako sečtělá a chytrá dáma, a proto mě vůbec nepřekvapilo, že začala pracovat v Informačním centru o hluchotě, které provozuje Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Ačkoliv v Centru nepracuje od začátku, má lví podíl na současné vysoké úrovni Centra i knihovny se specializovaným fondem, která je jeho součástí. 

Mgr. Jitka Motejzíková
Mgr. Motejzíková v tomto semestru učí v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace předmět Prezentace tématu neslyšící v tištěných médiích (foto: Jana Hrmová)

Jitko, jak ses dostala do světa neslyšících? Bylo to poprvé, tehdy na Filosofické fakultě?

Ano, až na fakultě. Když jsem tak přemýšlela, co budu studovat, vzala jsem si Učitelské noviny a hledala jsem, jaký obor by mě zaujal. A našla jsem „Češtinu v komunikaci neslyšících“. Přihlásila jsem se, vzali mě a už to bylo. Dodneška nelituju.

Vím o tobě, že máš ráda knihy. Proto asi také pracuješ v knihovně. Máš nějakou nejoblíbenější knihu?

Ne, nemám jednu nejoblíbenější. To ani nejde říci. Je jich hodně moc, které mám ráda.

Dobře, tak se Tě zeptám jinak. Kterou knihu sis přečetla vícekrát?

Tak třeba knihu Egypťan Sinuhet od Miky Waltariho. Krásná kniha, nejen dobře napsaná, má silný příběh a dozvíš se z ní i hodně věcí o době, ve které se děj odehrává. Nedávno jsem ji četla podruhé a musím říct, že je pořád stejně tak dobrá, jako když jsem ji četla poprvé.

Jakou knihu právě teď čteš? 

Knihu od Davida LodgeDen zkázy v Britském muzeu“. Od něj jsem četla ještě jednu knihu, kterou máme shodou okolností i v naší knihovně. Jde o „Nejtišší trest“. Hrdinou románu je ohluchlý člověk. Knížka je napsaná hodně dobře, moc pěkně se mi četla, tak jsem si od Lodge chtěla přečíst ještě nějakou jinou knihu. Pak mám na stole připravenou jednu dětskou knížku. Nedávno jsme se s kamarádkami bavily o tom, jakou dětskou knihu jsme měly nejraději, když jsme byly malé. Nejoblíbenější dětská kniha jedné kamarádky byla „Děvčátko Momo a ukradený čas“. Tak tu se teď chystám přečíst.

Jak ses dostala k práci v knihovně? Jak tu dlouho pracuješ?

Pracuji tu od roku 2004. Informační centrum bylo založené v roce 1992, takže v té době už dobře fungovalo. A jak jsem se k této práci dostala? Od jedné z pracovnic Centra jsem se dozvěděla, že je tu volné místo vedoucí. Protože jsem už předtím do Federace chodila, hodně i do knihovny, a líbilo se mi tu, tak jsem se o místo přihlásila.

Co je na Tvé práci vedoucí informačního centra nejhezčího?

Její různorodost. Zahrnuje standardní provoz knihovny, balení knih a posílání balíků čtenářům, redakci článků a příspěvků do obou Info-Zpravodajů. V současné době také koordinuji projekt DVD znakového jazyka pro rodiče. A v neposlední řadě se podílím na realizaci akcí pro děti – hlavně na Noci s Andersenem a našem tradičním Stodůleckém jarmarku. Líbí se mi, že moje práce není pořád stejná. A musím říci, že mě těší, že spolupráce s kolegyněmi z jiných středisek dobře funguje.

Jsem toho názoru, že každá věc má i své stinné stránky. Je něco na této práci, co tě nebaví?

Nedostatek financí a s tím spojená neustálá obava o existenci naší služby.

Můžeš mi říci něco více o projektu DVD znakového jazyka pro rodiče?

DVD se jmenuje „Chci se s tebou domluvit“. Pracujeme na DVD, ale snad se povede i aplikace do mobilních telefonů se stejným obsahem. Projekt je určený pro rodiče neslyšících a nedoslýchavých dětí, kteří se potřebují naučit základy znakového jazyka. DVD bude mít tři části. První bude slovník českého znakového jazyka, který obsahuje přes 1 300 znaků. Ve druhé části najdou rodiče jednotlivé věty, ve kterých budou použité znaky ze slovníkové části. Věty jsme tvořili tak, aby je rodiče mohli využít v komunikaci s dítětem, např.: „Pozor, polévka je ještě horká. Pálí. Foukej, aby vychladla.“ Nebo: „Půjdeme si vyčistit zoubky. Budou hezky čisté a zdravé a nebudou bolet.“ Věty budou v českém znakovém jazyce a na žádost kolegyň ze Střediska rané péče také ve formě mluvení doprovázené znaky, aby si rodiče mohli vybrat, kterou variantu chtějí používat, popř. aby je mohli porovnat. Pro lepší představu rodičů, jak různě může vypadat komunikace s dítětem, bude ve třetí části DVD i pět videí s ukázkami komunikace z různých rodin. V jednom případě půjde o ukázku komunikace v neslyšící rodině, v ostatních se podíváme do rodin slyšících rodičů.

V současné době je stále problém nedostatek kvalitních výukových materiálů pro znakový jazyk. Existují sice knižní slovníky znakového jazyka, ale ty nejsou vyhovující. Znakový jazyk je jazyk, který vzniká pohybem v prostoru, je tedy lepší ho prezentovat na videích, které pohyb zachytí než v tištěných materiálech.

Jak získáváte knihy do knihovny?

Na začátku získala knihovna knihy ze zahraničí jako dar, byl to základ našeho knihovního fondu. Později jsme na nákup knih získávali peníze z dotací Ministerstva zdravotnictví. To už teď neplatí, peněz máme i na samotný provoz Centra strašně málo. Peníze na nákup knih sháníme přes nadace nebo škemráme, aby nám nakladatelství daly knihy do knihovny zdarma.

Jací čtenáři chodí do knihovny?

Většinou jsou to vysokoškolští studenti, kteří potřebují materiály pro své studium. Máme i mimopražské čtenáře – těch je dokonce více než těch pražských. Jim často zasíláme knihy poštou a oni je mohou poštou vracet. Druhou velkou skupinou našich čtenářů jsou rodiče dětí se sluchovým postižením.

Slyším prvně, že si mohu knihu půjčit tak, že mi ji pošlete. Kdo na tento nápad přišel?

To nevím, takto to fungovalo, už když jsem sem přišla. Ale je to logické. Jsme jediná knihovna takového druhu a rozsahu v České republice a třeba takový čtenář z Ostravy by si sem pro knihy těžko jezdil.

Když budu mít doma nějakou knihu, mohu ji knihovně nabídnout? Existuje nějaký seznam knih, které knihovna shání?

Ano, rozhodně nám ji můžeš nabídnout. Žádný seznam knih, které bychom chtěli, neexistuje. Ale pokud nám někdo chce darovat nějakou knihu, popř. více knih, může nám napsat název nebo seznam knih a my si vybereme, které knihy chceme.

Kdybys měla udělat reklamu Vaší knihovně, co bys o ní řekla?

Jsme největší a nejlepší knihovna s literaturou o sluchovém postižení v České republice. A knihy si můžete půjčit, aniž svou nohou překročíte náš práh!

Poznámka: Autorka je regionální redaktorkou FRPSP pro Plzeňský kraj.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NAJMANOVÁ, Milena a MOTEJZÍKOVÁ, Jitka. S Jitkou Motejzíkovou o světě neslyšících a posílání knih poštou. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 5 [cit. 2023-12-05]. urn:nbn:cz:ik-14086. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14086

automaticky generované reklamy
registration login password