Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Povodně v Husově knihovně v Modřanech

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Povodně v Husově knihovně v Modřanech

0 comments
Rubrika: 

Historie Husovy knihovny v Modřanech sahá až do počátku minulého století. Úsilí o založení knihovny vyvrcholilo po skončení 1. světové války v souvislosti s ustavením Československé republiky v roce 1918 a na základě zákona z roku 1919 o lidových knihovnách byla tato otázka znovu oživena. Ustavující schůze knihovní rady se konala dne 24. února 1920. Byl schválen název „Obecní Husova knihovna“ v Modřanech. Prvním předsedou knihovní rady byl zvolen Prokop Nesvadba, který měl největší zásluhu o zřízení veřejné knihovny. Prvotní fond vznikl z darů různých spolků, např. Beseda Tyl věnovala knihovně přes 1000 svazků, i ostatní spolky, např. Jednota Havlíček, Sokol, DTJ, věnovaly knihovně svoje knihy. Husova knihovna zahájila svoji činnost 1. října 1922 a byla původně umístěna v prostorách školy U Radnice.

V loňském roce osud Husově knihovně nepřál. Její hlavní sídlo, dům v Komořanské ulici č. 35, kde bylo oddělení pro dospělé a mládež, postihla v srpnu velká povodeň. Knihovna byla v přízemí a voda dosahovala v těchto prostorách výšky 1,7 m. Po opadnutí největší vody začaly v knihovně okamžitě za pomoci mnoha dobrovolníků uklízecí práce (viz též fotografie na konci článku).

Po povodni se muselo hlavní sídlo knihovny přestěhovat do dětského oddělení v ulici K Dolům a do pobočky v Tyršově čtvrti. Provoz knihovny byl přerušen pouze na 14 dnů, výpůjční doba se prodloužila na 42 hod. týdně.

Do povodní byl fond knihovny tvořen cca 44 000 svazky, registrovaných čtenářů knihovny bylo cca 2 000. Knihovna byla opakovaně vyhodnocena Městskou knihovnou v Praze jako nejlepší příměstská knihovna.

V současné době probíhá za nelehkých podmínek a plného provozu revize knihovního fondu. Ukazuje se, že prvotní odhady cca 20-25 000 zničených knih nedosáhnou takové výše.

Z darů a novými nákupy se knihovnice snaží vybudovat stejně kvalitní fond jako před povodní. Finanční prostředky na obnovu fondu knihovna získává od občanů, institucí, firem (např. nakladatelství) a nadačních fondů (např. Prague Post, Česko-německý fond budoucnosti).

Doufáme, že v nejbližší době započne (povodní přerušená) rekonstrukce poničeného objektu knihovny. Dnes je největším problémem, kam se zachráněnými a nově nakoupenými knihami. Nedostatek místa k uložení řešíme ve spolupráci se zřizovatelem Husovy knihovny v Modřanech – Městskou částí Praha 12.

Věříme, že brzy přivítáme naše čtenáře ve zrekonstruované a zmodernizované knihovně.Fotografie dokumentující stav v Husově knihovně v Modřanech bezprostředně po povodni


HK16.jpg

HK15.jpg

HK08.jpg

HK10.jpg
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
LINHARTOVÁ, Petra. Povodně v Husově knihovně v Modřanech. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 4 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11254. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11254

automaticky generované reklamy
registration login password