informační věda

Prosazování zájmů, rolí a funkcí knihoven v internetovém prostředí

English title: 
Promoting interests, roles and functions of libraries in the online environment
Abstract: 

Social networks and the World Wide Web continue to offer new opportunities for different activities. In this article, I focus on cyberactivism and its potential benefits for the Czech libraries. In the introduction are presented cyberactivist’s issues and activism in general. In the next section are shown examples of the best practices activism forward the interests of libraries abroad, and their ever-developing role in relation to changing social climate. The conclusion includes a short manual which guides how to prepare an inexpensive campaign.

Úvod

Knihovnám se díky online sociálním sítím otevírá prostor nejen pro marketing a komunikaci se svými čtenáři a uživateli, ale i možnost pro fundraising a upevňování jejich postavení a role ve společnosti, která se samozřejmě vyvíjí, mění a opakovaně čelí novým výzvám.

Také bych chtěla upozornit na příklad z kanadského Vancouvru, a sice na prospěšnou a účinnou spolupráci s neziskovým sektorem při řešení sociálních otázek, protože i to může být role knihovny v současném světě.

Hornová, Magdalena. Prosazování zájmů, rolí a funkcí knihoven v internetovém prostředí. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 7 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7010>. urn:nbn:cz:ik‐007010. ISSN 1212-5075.

Vizualizace historie změn textu

English title: 
Visualizing text history
Abstract: 

The article deals with the topic of data visualization, while focusing on the visualizing of changes in a text. It presents the context and background of data visualization, as well as some of the most important projects regarding visualizing data from Wikipedia. In the practical section, it presents the workflow and conclusions obtained by developing an interactive application to visualize changes of a specific Wikipedia article.

Podle všeobecně rozšířeného názoru žijeme v „informační společnosti“, jsme informacemi „zaplaveni“, „přesyceni“ či „válcováni“. Již před 20 lety jsme z nich měli rovnou „úzkost“ (Wurman, 1989). Každému je pouze na základě osobní zkušenosti zřejmé, že jak množství informací, které denně zpracováváme, tak jejich dostupnost se za uplynulých několik desetiletí několikanásobně zvýšila — zejména díky internetu. Informace je nejen možné čím dál snadněji rozšiřovat i shromažďovat — výpočetní výkon počítačů umožňuje zpracovávat čím dál větší objemy dat. Běžný mobilní telefon je dnes několikanásobně výkonnější než počítač, který řídil misi vyslání člověka na Měsíc — a připojen k internetu poskytuje více informací než běžná knihovna.

Minařík, Karel. Vizualizace historie změn textu. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6257>. urn:nbn:cz:ik‐006257. ISSN 1212-5075.

ProInflow - Časopis pro informační vědy

Časopis pro informační vědy je elektronické periodikum, které se rozvíjí v rámci projektu v předmětu Aplikační seminář. Vytváří jej skupina studentů z oboru Informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Časopis vzniká jako reakce na potřebu odborného recenzovaného periodika z oboru informačních věd, který v našich podmínkách není dostatečně zastoupen.

ProInflow, redakce. ProInflow - Časopis pro informační vědy. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5969>. urn:nbn:cz:ik‐005969. ISSN 1212-5075.

Glosa k článku Rudolfa Vlasáka „Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie“

Článek doc. Vlasáka v zářijovém čísle elektronického časopisu Ikaros mne přiměl k zamyšlení nad termíny, o nichž píše, a vyprovokoval mne k reakci. Jde mi konkrétně o níže uvedenou pasáž, s níž nesouhlasím:

Burgetová, Jarmila. Glosa k článku Rudolfa Vlasáka „Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie“. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5720>. urn:nbn:cz:ik‐005720. ISSN 1212-5075.

Učené hádání 2009 – tentokrát v hávu diskuze o internacionalizaci

Ve dnech 18. až 21. 5. 2009 proběhlo bez výraznější pozornosti, ba téměř bez přítomnosti odborné veřejnosti další z každoročně konaných setkání, titulované Učené hádání. Učené hádání je platforma umožňující setkávání zástupců slovenských a českých kateder vyučujících informační a knihovní vědu. Učené hádání tematizuje aktuální stav a výukové trendy odpovídajícího studijního oboru.

Lorenz, Michal. Učené hádání 2009 – tentokrát v hávu diskuze o internacionalizaci. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5599>. urn:nbn:cz:ik‐005599. ISSN 1212-5075.

Testování použitelnosti oborové brány KIV

English title: 
Usability testing of the KIV (the Czech subject gateway for librarianship and information science subject area)
Abstract: 

The article summarizes information concerning a usability testing of the KIV (the Czech subject gateway for librarianship and information science subject area). The main purpose of testing ca two years after the KIV had been launched was to identify points and maximize the potential of the gateway. The testing group consisted of eight unexperienced users of the KIV (but no novices in searching in general). The applied method, results and solutions are described.

Důvody testování

Oborová brána KIV, spravovaná Knihovnickým institutem Národní knihovny ČR a Ústavem výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze, slouží odborné veřejnosti od konce roku 2006.

Bránu jsme před jejím zveřejněním testovali. Přesto jsme se loni rozhodli testování zopakovat, a to z následujících důvodů:

Bartůňková, Eva; Ledínský, Martin. Testování použitelnosti oborové brány KIV. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5234>. urn:nbn:cz:ik‐005234. ISSN 1212-5075.

Hodnocení a mapování vědy pomocí portálu Eigenfactor.org

English title: 
Ranking and Mapping Scientific Knowledge using Eigenfactor.org portal
Abstract: 

The article has the aim to introduce portal Eigenfactor.org that focuses on ranking and mapping scientific knowledge using the network theory. Methods of science evaluation are based on the model that accounts scientific literature as a large network connected by citations and a researcher moving in this network via the chain of citations. To evaluate the journals portal uses two own indicators, Eigenfactor Score and Article Influence. Basic and advanced search lead the user to a certain journal or to a ranking in a scientific field (or any otherwise defined group of journals); for each journal the user obtains detailed data and the synthetic charts. Moreover portal contains so called Cost-Effectiveness Search that enables comparing of the journals by the price and effectiveness. The article brings an analysis of this search on the example from the field information science and library science. The analysis compares the data from Eigenfactor.org in two classification schemes used and more with the original data source Journal Citation Reports by Thomson-Reuters. In the end the article briefly presents visualization tools, Interactive Browser that leads the user through the scientific network by showing neighbouring disciplines and a Motion Charts giving user the overview of the development of core journals for the discipline.

O portálu Eigenfactor.org

V současné době význam hodnocení vědy velmi nabývá na významu. Metody, kterých se pro hodnocení používá, se systematicky rozvíjejí již několik desítek let, nicméně nyní zažívají opravdu bouřlivý rozvoj. Proč je důležité hodnocení vědy a vědeckých výstupů samotných, snad netřeba vysvětlovat; v tom nejširším záběru je na jedné straně hodnocení nezbytné pro efektivní financování, na druhé straně pro rozpoznání kvality vědeckého výstupu.

Vavříková, Lucie. Hodnocení a mapování vědy pomocí portálu Eigenfactor.org. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4935>. urn:nbn:cz:ik‐004935. ISSN 1212-5075.

Kognitívne a afektívne aspekty informačného správania pri interakcii s agentom na vyhľadávanie informácií

English title: 
Cognitive foundations of information science: interaction of human with information search agent
Abstract: 

The article presents cognitive and affective aspects of information behaviour in the context of information search. It is focused on research methodology and methods aimed at interaction of human with information search agent. Author contributes some research results which were realized as a part of thesis research project.
Interaction is perceived as being framed by information behaviour consisting of cognitive, affective and sensomotoric dimensions. As the research results showed, core of the interaction is created by action level blended with subject’s orientation to object and context. Uncertainty dominated from the perspective of affective information behaviour. Further satisfaction, dissatisfaction, interest, confusion and curiosity were the most frequent affective states. Some differences in behaviour of advanced users and novices were compared and generalized. Synthesis of results of closing interviews and affective aspects of solved tasks contributed to particular recommendations which can help improve interaction of human and agent interface and decrease cognitive load.

Poznámka redakce: Jedná se o výtah z disertační práce.

Bibliografický záznam původní práce: GREŠKOVÁ, Mirka. Kognitívne základy informačnej vedy: interakcia človeka s agentom na vyhľadávanie informácií [Dizertačná práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra knižničnej a informačnej vedy. Školiteľka: Doc. PhDr. Jela Steinerová, PhD. Bratislava: FFUK, 2008. 139 s.
Grešková, Mirka. Kognitívne a afektívne aspekty informačného správania pri interakcii s agentom na vyhľadávanie informácií. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4886>. urn:nbn:cz:ik‐004886. ISSN 1212-5075.

Otevřené archivy elektronických tisků a digitální knihovny pro obor informační věda a knihovnictví

English title: 
E-print archives and digital libraries in Library and Information Science
Abstract: 

The article presents current open access information resources to scientific information. The most important information resources in Library and Information Science – subject archives and e-print archives – are described.

Redakční poznámka: Následující text je devátým dílem seriálu o problematice otevřeného přístupu.
Planková, Jindra. Otevřené archivy elektronických tisků a digitální knihovny pro obor informační věda a knihovnictví. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4718>. urn:nbn:cz:ik‐004718. ISSN 1212-5075.

Návrh bakalářského programu pro informační profesionály

English title: 
The proposal of the bachelor study program for Information Professionals
Abstract: 

Creation of optimal bachelor study program for information professionals is the main topic of thesis. This program should reflect needs of Czech information society, should be international and fulfill requirements of Bologna Declaration, be based on opinions of professional bodies and guarantee employability of its graduates.
Work methods used were identifying key Czech and foreign materials and their analysis and evaluation, researching graduates and creating a new study program project.
Analysis of the development of the Czech information society and its opportunities creates the preface of this thesis.
The analysis of the European dimension of the topic has been made in the thesis. It is based on the Bologna declaration and its influence on the European Higher Education Area and higher education in the Czech Republic. The analysis of key competencies of information professionals has been made in the thesis as well.
The approaches of chosen professional bodies (ALA, SLA, CILIP) have been analyzed and evaluated to optimalize both the new program and the experiences of partner universities (Metropolitan Manchester University and Fachhochschule Burgenland). The research among graduates demonstrates their employability and how the content of the present study program VOSIS reflects needs of the Czech employment market.
The model of an optimal bachelor program for information management with several specializations has been created as a conclusion. This proposal differs from the running study program VOSIS (Vyšší odborná školy informačních služeb).
The thesis main contribution and innovation is the different view of professions in which library education for public and for professional librarian is different, and where a librarianship is not independent but rather one of many information professions. The proposal pertains to several additional specializations which could be covered by the study program (business information systems, knowledge management, cultural heritage, media, archive systems management usw.).
The final proposal is meant to be one of the possible alternatives for structuring a modern study program for information professionals.
(The abstract refers to the original text.)

Poznámka redakce: Následující text je výtahem z disertační práce autorky obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v únoru 2008.

Bibliografický záznam původní práce:
SLÁMOVÁ, Hana. Návrh bakalářského programu pro informační profesionály [The proposal of the bachelor study program for Information Professionals]. Disertační práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2008.
Slámová, Hana. Návrh bakalářského programu pro informační profesionály. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4717>. urn:nbn:cz:ik‐004717. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah