Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Ten blbec Word! 2010, ročník 14, číslo 13 Ze života knihoven 9.607 x 7
18. narozeniny, interakční design, wearables & nové technologie 2015, ročník 19, číslo 4 Editorial 2.745 x 7
Dibrary: Korejská národní digitální knihovna 2014, ročník 18, číslo 1 Digitalizace a digitální knihovny 3.697 x 7
Databáze Veřejný Internet a její praktické problémy 2005, ročník 9, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 7.539 x 7
Češi jako čtenáři v roce 2018 2019, ročník 23, číslo 1 Výzkumná činnost 2.878 x 7
Digitálny repozitár ako terč kybernetického útoku 2017, ročník 21, číslo 2 Výzkumná činnost 2.073 x 7
Otázky prestiže knihovnického povolání 2005, ročník 9, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 8.304 x 7
Ikaros 2013 2013, ročník 17, číslo 1 Editorial 3.593 x 7
Vzácné staré mince a jejich hodnota 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 22.252 x 7
Nový informační systém pro sběr údajů o znečištění životního prostředí – Integrovaný registr znečišťování a Centrální ohlašovna 2006, ročník 10, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 10.315 x 7
Seznamte se: rychlé čtení 2011, ročník 15, číslo 5 Informační gramotnost 87.142 x 7
Informační gramotnost z hlediska veřejné politiky 2002, ročník 6, číslo 11 Informační gramotnost 11.654 x 7
Ikaros na WWW : zkušenosti s vydáváním elektronického odborného časopisu 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 8.427 x 7
Ikaros 2015 2015, ročník 19, číslo 1 Editorial 2.971 x 7
Hradla zjednodušují laickým uživatelům rešeršování 1998, ročník 2, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 8.275 x 7
Obhájené diplomové práce na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK dne 29. září 2003 2003, ročník 7, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.756 x 7
Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život 2002, ročník 6, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.985 x 7
O knihách a počítačích 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 21.748 x 7
Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 2006, ročník 10, číslo 9 Informační věda 24.786 x 7
Informační (ne)Bezpečí číhá všude! 2012, ročník 16, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 7.757 x 7

Stránky