Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Konference ELAG 2011 2011, ročník 15, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.568 x 4
Zpráva ze sympozia BOBCATSSS 2009 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 10.513 x 4
About.com 2005, ročník 9, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 7.028 x 4
Zprávy ze SKIP 1999, ročník 3, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.434 x 4
Zpráva ze semináře EZB 2013, ročník 17, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.470 x 4
Z objektivu náruživého fotografa 1997, ročník 1, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.511 x 4
Ack! I've Been Hacked! 1998, ročník 2, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 5.898 x 4
Jihočeský Barcamp 2017 2017, ročník 21, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 1.677 x 4
Exkurze do knihovny Národního filmového archivu 2008, ročník 12, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 8.253 x 4
Zvláštní a podpůrné zdroje průmyslově-právních informací 2014, ročník 18, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 6.012 x 4
Silvestr 2014 2014, ročník 18, číslo 13 Editorial 3.250 x 4
IT Inspiration 2018 2017, ročník 21, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 3.103 x 4
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 5 Z Ikarových záložek 5.298 x 4
Nad novými Dějinami Slovenské akademie věd 2014, ročník 18, číslo 10 Recenze 4.944 x 4
Hodnocení a mapování vědy pomocí portálu Eigenfactor.org 2008, ročník 12, číslo 8 Informační věda 11.939 x 4
Aleksander Ludwik Birkenmajer 2006, ročník 10, číslo 5 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 12.355 x 4
Specifika švédského knihovnictví: veřejné knihovnické a informační služby pro menšiny a migranty - 2. část 2019, ročník 23, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 1.841 x 4
Wolfram Alpha 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 11.693 x 4
Elektronické studijní texty ÚISK 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.446 x 4
Workshop pracovní skupiny IATUL o informační gramotnosti 2016, ročník 20, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 2.243 x 4

Stránky