Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Faustovo pozdní odpoledne

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Faustovo pozdní odpoledne

0 comments
Podnázev: 
K 75. narozeninám doc. MUDr. Milana Špály, CSc.
Autoři: 

V pozdním odpoledni čtvrtku 23. března 2006 usedl do „křesla pro Fausta“ v Akademickém klubu Univerzity Karlovy – 1. lékařské fakulty ve Faustově domě na Karlově náměstí doc. MUDr. Milan Špála, CSc., aby odpovídal na otázky. Tématem bylo „Padesát let ve službách univerzity“ aneb „Od experimentální patologie, přes saharskou anabázi po moderní žurnalologii“.

Doc. Špála se před několika měsíci vitálně a bystře dožil 75 let. Není třeba připomínat, že doc. Špála se pohybuje již nějaký ten rok v informačně-knihovnickém prostředí a je tedy znám nejen lékařským knihovníkům, ale i pravidelným účastníkům konference Inforum nebo účastníkům jeho přednášek a kurzů. Brilantní řečník, vtipný glosátor, diskutér, od kterého se lze učit. Jeho životní dráha medicínská (emeritní pracovník Ústavu patologické fyziologie), ale i redakční (tajemník periodika Acta Universitatis Carolinae Medica či vedoucí redaktor Sborníku lékařského) je obdivuhodná a užitečná. Není divu, že sál Faustova domu byl doslova nabit k prasknutí jeho přáteli, kolegy dřívějšími i současnými a že setkání, které trvalo téměř dvě hodiny, mělo neformální atmosféru.

S panem docentem občas zajdeme do čajovny nebo kavárny, abychom se přeli a diskutovali. Jsou to příjemná setkání, kdy je záhodno být v dostatečném intelektuálním střehu, zavčas kontrovat jeho poznámkám, naslouchat mu. Přál bych si, aby ta setkání pokračovala, aby se pan docent Špála ve zdraví dál mile rozčiloval nad „autorskými schopnostmi“ českých knihovníků a byl nadále pohotovým moderátorem řady informačně-knihovnických akcí, kdy jeho komentáře k tématům přednášejících jsou často podnětnější než přednesená témata. Přeji mu jistě nejen za sebe: zdraví, vitalitu, životní štěstí.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAPÍK, Richard. Faustovo pozdní odpoledne. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 4 [cit. 2023-10-04]. urn:nbn:cz:ik-12058. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12058

automaticky generované reklamy