Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konsorcium eIFL Direct - co nového

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Konsorcium eIFL Direct - co nového

0 comments
Autoři: 

Ve dnech 14. - 15. září 2001 se v Budapešti konalo setkání národních koordinátorů projektu eIFL Direct. Pro více než 50 účastníků byl připraven velice zajímavý, ale velice nabitý program. Kromě společných jednání se dále ve třech skupinách uskutečnily čtyři pracovně intenzivní "working session". Hovořilo se o problémech při zaváděním projektu, prezentacích, školeních, statistikách atd. K dispozici byly již předem zaslané zprávy jednotlivých zemích a porovnaní s jinými zúčastněnými zeměmi je zajímavé a inspirující.

Z programu druhého dne bylo nejdůležitější přednesení návrhu na rozšíření databází o ST - Science, Technology. Neméně zajímavá byla prezentace představy o vzniku Mezinárodního konsorcia (Multi Country Consortium).

Česká republika - díky programu LI - se jevila jako naprosto bezproblémová a úspěšná země, o čemž svědčí následující tabulky.


Země Počet registrovaných knihoven v projektu
Rusko 486
Česká republika 226
Ukrajina 158
Rumunsko 136
Slovensko 107
Polsko 104
Jihoafrická republika 90
Maďarsko 75
Bulharsko 75
Slovinsko 58
Chorvatsko 56
Litva 33
Lotyšsko 21
Estonsko 20
Botswana 3
Namibie 3

Země Celkový počet rešerší
Jihoafrická republika 998 960
Polsko 317 369
Rusko 257 542
Česká republika 238 223
Maďarsko 206 964
Estonsko 202 232
Litva 158 869
Bulharsko 115 459
Slovensko 90 220
Slovinsko 47 859
Lotyšsko 46 889
Rumunsko 42 244
Chorvatsko 38 569
Ukrajina 26 342
Botswana 14 258
Namibie 9832

K 31. 3. 2001 bylo do projektu eIFL zapojeno více než 2000 knihoven. Monitorování statistik je pro Open Society Institute velice důležitým zdrojem informací. Aspektů, které je při srovnávání jednotlivých zemí třeba brát v úvahu, je samozřejmě celá řada - technické podmínky, vybavení PC, informační a jazyková gramotnost, systém výuky a výzkumu atd. V mnoha zemích je dosud problém s financováním projektu.

Z programu druhého dne bylo nejdůležitější přednesení návrhu na rozšíření databází o ST - Science, Technology. Neméně zajímavá byla prezentace představy o vzniku Mezinárodního konsorcia (Multi Country Consortium).

O možnosti rozšíření databází budeme informovat v konsorciu eIFL Direct, na konferenci vysokoškolských knihoven a v elektronické konferenci Knihovna.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana. Konsorcium eIFL Direct - co nového. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 10 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-10796. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10796

automaticky generované reklamy
registration login password